Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Už tradične sa 24.12. na námestí malého moravského mestečka Kelč koná naživo predstavenie príbehu mladého izraelského páru spred viac ako 2000 rokov – príbehu, ktorý zmenil chod dejín a životy miliárd ľudí na celom svete.

Zaiste uhádnete, že sa jedná o príbeh narodenia Ježiša, Božieho Syna v malom mestečku Betleheme. Aktívni kresťania mestečka Kelč aj tento rok spracovali a predstavili tento príbeh jednoduchým, ale príťažlivým spôsobom. Predstavenia sa zúčastnili nielen tí, ktorí v Krista uverili, ale omnoho viac tých, ktorí hľadali skôr rozptýlenie, zábavu, stretnutie so známymi, či mali nejaký iný dôvod, aby práve v tom čase prišli na námestie. Možno si však vtelené Božie Slovo našlo cestu k niektorým z týchto ľudských sŕdc práve pomocou tohto predstavenia, možno sa Jeho posolstvo o láske dotklo niektorého vnútra práve pri pokorných slovách Jozefa, hľadajúceho vhodné miesto pre Máriu a dieťa, ktoré čakala, či pri piesni Márie, ktorá vyjadrovala hlbokú dôveru ľudského srdca v Boha i v dobro, ktoré skrze Neho prichádza na tento svet. V zástupe tých, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému dieťatku bola i naša spolusestra Magdaléna Lis ktorá ako jednoduchá sedliacka žena zaspievala novonarodenému dieťaťu poľskú koledu.      sr. Katarína F.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  •