Vianočný list

Narodením tohto dieťaťa z Panny Márie prichádza nový život, nová nádej a nová nevinnosť.

 

 

 

Tento obraz je pre mňa výzvou už na začiatku adventu:

“Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

                     (Ef,5;14)

 

 

 

          Milovaní bratia a sestry!

Kristus sa chce stať žiarivým svetlom nášho srdca, chce sa zrodiť v nás a žiariť cez nás v dnešnom svete. Svetlo  prichádza k nám ako dieťa. V kresťanskej tradícii je svetlom Kristus, „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“(Jn,1;9)

On je jediné svetlo, ktoré tma nemôže premôcť. Toto svetlo k nám neprichádza priamo z neba, ale  z lona jeho matky. Vianočné tajomstvo sa neuskutočňuje mimo nás, ale v nás. Narodením tohto dieťaťa z Panny Márie prichádza nový život, nová nádej a nová nevinnosť, ktorá omilosťuje náš svet, ktorý je unavený od bolesti, zomierania a násilností.

Keď sa pozrieme do tváre tohto dieťaťa, vidíme Božieho Syna. Bez viery by sme videli iba tvár  nejakého dieťaťa.

Vianoce sú  sviatkom, kedy slávime vieru v Ježiša Božieho Syna. Ak dovolíme Bohu, aby sa narodil v nás, naša chudoba zažiari v jeho prítomnosti božským svetlom. Ak sa Boh narodí v nás, staneme sa poslami lásky, svetla, pravdy a nového života.

Kľačiac pred Ním Vám želám a vyprosujem, aby Ježiš Kristus bol v nastávajúcom novom roku 2018 SVETLOM Vášho života.

 

                                                                     Sr. Lucia, Anna Slušná, SSpS

                                                                    a sestry slovenskej provincie Misijných sestier služobníc Ducha Svätého - Slovenska, Česka a Maďarska

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie