Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a zároveň sa chcem pochváliť, že 8. Decembra 2017 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme začali našu medzinárodnú probáciu v USA. V tento deň sme tiež slávili 128 výročie založenia našej kongregácie.

Otvorenie probácie bolo pri vešperách, ktoré sme si vopred kreatívne pripravili.

Začali sme procesiou zo vzývaním Ducha Svätého. Sr. Agathe – naša probanist majsterka priniesla pred oltár motto, ktoré sme si zvolili pre našu probáciu – „ In Communion for Mission“. Sr. Monika - provinciálna predstavená nás všetky srdečne privítala a oficiálne otvorila našu probáciu. Po hymne k Panne Márii sme prinášali k oltáru naše symboly.

Tkáčsky stav – ako symbol bohatstva nášho multikultúrneho života. Prosíme Pannu Máriu, aby nás usmerňovala žiť pokorný a jednoduchý misionársky život v spoločenstve navzájom.

Biblia  - Božie slovo. Chceme rásť vo viere a v hlbšom vzťahu s Pánom.

Svieca – symbol našej nádeje, nasledovať Kristovo svetlo.

Kríž – symbol našej spásy a nekonečnej Božej lásky. Chceme byť nositeľkami lásky a súcitu k sebe navzájom a k všetkým, s ktorými sa stretávame.

Ďalej nasledoval žalm 40 – Hľa prichádzam Pane, chcem plniť Tvoju vôľu. Po žalme sme zaspievali Magnificat, a potom nasledovalo spoločné požehnanie pre nás od prítomných spolusestier. Vešpery sme ukončili spievaním Trinity song.

Našu medzinárodnú probáciu tvorí 6 - členná skupina sestier,junioriek z rôznych kútov sveta:  Sr. Klára – Japonsko, sr. Limpia – Paraguay, sr. Mária Goretti – Vietnam, sr. Sára – Mexiko, sr. Skolastika – Indonézia a ja zo Slovenska. Našou probanist majsterkou je sr. Agathe Bramkamp, pôvodom z Nemecka a jej asistentkou je sr. Lídia Kunze z Argentíny.

Ako vidíte každá z nás prichádza z inej časti sveta a prináša si so sebou svoju kultúru, zvyky, tradície... Tvoríme naozaj medzinárodnú komunitu, v ktorej sa pomaličky učíme prijímať jedna druhú.

Chcem Vás všetkých poprosiť , aby ste nás v tomto čase – našej prípravy na večné sľuby, sprevádzali Vašimi modlitbami. Tiež na Vás pamätám v mojich modlitbách.

Prajem Vám všetkým požehnaný adventný čas, bohatý na milosti, aby sa mohol Pán Ježiš narodiť v našich srdciach. Želám Vám Šťastné a veselé vianočné sviatky.

Veľká vďaka za Vaše modlitby, obety, za všetko...

Odovzdávam veľa pozdravov od celej komunity.

 V láske Ducha Svätého                              sr. Viera, SSpS      


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  •