Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 17.- 19.11.2017 sa v kláštore misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre mladé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú svoje životné povolanie. Zúčastnili sa ho 4 účastníčky.

Hlavnou témou stretnutia bolo: „Poznanie, prijatie a usmernenie svojich pocitov.“ Dozvedeli sa, že najhlavnejším zmyslom existencie ľudských emócií je prežitie. To, že Boh Stvoriteľ nám ľuďom  ich dal ako veľký dar. A tiež to, že nie je možné tieto emócie z tela „vyhnať“, je potrebné ich preto prijať a usmerniť, správne vyjadriť a tak môžu obohatiť ľudský život. Okrem toho, že sa zamýšľali nad bohatstvom svojej citovosti, uvažovali aj o pocitoch, ktoré prežíval Ježiš ako človek. Hľadeli, ako prežíva hnev v chráme a chce ho očistiť, aby sa stal domom modlitby. Videli Ježišovo prekvapenie na svadbe v Káne galilejskej, keď ho Mária prosí o pomoc, pretože svadobčania nemajú dosť vína a podobne.

Viac o stretnutí píše jedna z účastníčok:

„V dňoch 17. – 19. 11. sa v komunite Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre uskutočnila duchovná obnova v rámci pastorácie povolaní na tému Emócie. Obnovu viedla sestra Janka. Čas sme strávili v príjemnej komornej atmosfére modlitbou, zamýšľaním sa nad Svätým písmom, prednáškami. Dozvedeli sme sa veľa užitočného o emóciách, o ich úlohe v našom živote a o tom, ako s nimi pracovať. Taktiež sme spoznali misie sestry Zuzky v Rusku a v USA, a sestry Prasedes tu na Slovensku.

Duchovná obnova však nebola iba o sedení a rozmýšľaní. Využili sme čas aj aktívne. V piatok počas Dynamiky sme meditovali nad tým, ako Boh tvorí naše telo a zároveň sme aj my popri tom „tvorili“  a modelovali z modelárskej hliny. Večernú svätú omšu vo farnosti sme ako zbor obohatili naším spevom a mládežníckymi piesňami. V sobotu sme navštívili Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony, pomodlili sme sa s nimi Korunku Božieho Milosrdenstva a sr. Stella Mária nám porozprávala o poslaní ich komunity a o živote v nej. Strávili sme príjemné chvíle aj v postuláte v komunite misijných sestier v Nitre, kde sme sa okrem iného spoločne pomodlili misijný ruženec.

Obnovu sme zakončili v nedeľu spoločnými raňajkami v komunite a svätou omšou. Z obnovy sme odchádzali povzbudené a naplnené Božím Duchom a radosťou. Ďakujeme sestrám za ich obetu a čas, ktorý nám venovali. Určite nebol premárnený.“ (Pavlínka)

Na záver prosme, nech Duch Svätý sprevádza múdrosťou a svojimi darmi mladých ľudí pri hľadaní ich životného povolania a nech im dá odvahu zrealizovať to, čo im vnuká.

V Jeho láske sr. Jana E., SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  •