Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Aj v našom provinciálnom dome bola vypočutá výzva sv. otca Františka. V liturgii sme sa počas celého dňa zamýšľali nad rôznymi formami chudoby a vkladali sme ich do modlitby. Vo sv. omši boli  kreatívne predstavené  jednotlivé symboly a prosby.

Obetné dary a prosby

 Ošúchaná prázdna misa

Otče, prinášame Ti túto starú, ošúchanú, prázdnu misu, ako symbol biedy a hladu vo svete. Je ešte mnoho tých, ktorí umierajú hladom a ktorí nemajú čistú vodu na pitie len preto, lebo človek nespravodlivo rozdeľuje dobrá tejto zeme, ktoré si Ty štedro nadelil pre každého.

Prosíme Ťa za predstaviteľov štátov, aby svoje krajiny riadili podľa Tvojho zákona spravodlivosti, úcty a lásky, a nám všetkým daj ochotu deliť sa s tými, ktorí nemajú ani to najpotrebnejšie k dôstojnému životu.

 Reťaz a putá

Otče, kladieme pred Tvoj oltár putá a reťaze, ako symbol otroctva, ktorým sa dali spútať mnohí, zvlášť mladí ľudia. Jedných zotročili iní, druhí sa zasa zotročili sami. Jedni sú otrokmi násilníkov, ktorí na nich zarábajú, iní sa sami zotročujú alkoholom, drogami, a inými náruživosťami.

Prosíme Ťa, neustále im posielaj ľudí, ktorí im pomôžu vymaniť sa z otroctva, a im samým daj silu nechať sa oslobodiť.

 Zrkadlo

Otče, toto zrkadlo je symbolom všetkých, ktorí vidia iba seba a iba v sebe majú záľubu.

Prosíme Ťa, otvor im oči a srdcia, aby videli a spoznali, že pravé šťastie a pravá krása spočívajú v dávaní a rozdávaní sa; že pravé šťastie a pravú krásu objavíme vtedy, keď uprieme svoj zrak na blížneho.

 Kvet

Otče, prinášame Ti kvet z Tvojej záhrady. Stvoril si ich tak mnoho a všetky sú jedinečné a krásne. Tento jeden kvet prinášame ako symbol samoty. Mnoho ľudí, malých i veľkých,  bohatých i chudobných, starých i mladých, dokonca mnoho detí trpí v dnešnom unáhlenom svete samotou a opustenosťou.

Prosíme Ťa, pomôž nám zastaviť sa a nájsť si čas a pochopenie pre našich susedov, pre človeka, ktorý klope na naše dvere, pre našu spolusestru, pre tých, ktorí márne čakajú na svojho syna, na svojou dcéru.

 Služba

Otče, prinášame Ti tých našich bratov a sestry, ktorým nejakým spôsobom slúžime, pre ktorých si nachádzame čas i dobré slovo, ktorým poskytujeme pomoc.

Prosíme Ťa, žehnaj ich a daj, aby v našej službe a cez ňu spoznávali Teba, prameň života a lásky.

 Chlieb a víno

Dary z Tvojich darov, ktoré sa premenia na „chlieb života a kalich spásy“.

Prosíme Ťa, daj, nech nás prijímanie týchto darov zjednocuje stále viac s Tebou, nech sme Ti stále viac podobní v myšlienkach, slovách i skutkoch.

Nech Pán požehnáva všetkých z ktorými sme prepojení v službe.              sr. Mária F.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 •