"Veľký deň" v Ivanke.

Dňa 15.10.2017  v našej farnosti Ivanka pri Nitre otec biskup Viliam Judák udelil sviatosť birmovania 81 mladým  kandidátom  na prijatie tejto sviatosti z našej farnosti a 5 z iných farností.

Na tento deň  sa pripravovali od októbra 2016 v menších skupinách spolu s tímom animátorov, ktorého som bola súčasťou a v septembri 2017 pri spoločných stretnutiach s vdp. Kaššovicom , správcom farnosti.

Pri tejto príležitosti  otec biskup posvätil obnovený farský kostol sv. Martina a nové námestie pri vstupe do kostola. Na úvod slávnosti jeden z farníkov povedal: „Keď sme odstránili časť plota kvôli výstavbe námestia, kríž, ktorý stál za plotom sa zrazu ocitol v strede tohto námestia. Kiež aj sviatosť birmovania, ktorú mladí veriaci dnes prijmú, stane sa stredobodom  ich životov.“

A na záver sami birmovanci vyjadrili túžbu, aby Duch Svätý, ktorého prijali, im pomáhal v nasledovaní Krista.

Vyprosujme týmto mladým ľuďom potrebné milosti a horlivosť pri šírení evanjelia!                                 Sr. Jana E. SSpS


Fotografia

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 001
 •     

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie