Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Naša Sr. Bohumíra oslávila v septembri krásne životné jubileum - 100 rokov. K tomuto výnimočnému a vzácnemu jubileu jej v nedeľu 29. októbra prišli zablahoželať aj deti a pani učiteľky Mgr. Ivica Gulišová a Mgr. Gabika Kratochvíľová zo Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Deti nás potešili krásnymi piesňami, básňami, tancom a pani učiteľky svojimi príhovormi. Nechýbala ani originálna torta, ktorú upiekli šikovné piatačky Katka a Eliška. Radosť mali aj ostatní členovia Domova Svätého Jozefa, ktorí sa zúčastnili tohto pestrého programu. Okrem vlastných blahoželaní, deti spísali a darovali Sr. Bohumíre aj krásnu duchovnú kyticu dobrých skutkov, ktoré vykonali na jej počesť. Sr. Bohumíra sa tešila z tejto milej spoločnosti detí, učiteliek, rodičov a spolusestier a aj ona nám zarecitovala svoju vlastnú báseň: Všetko pre teba, Kriste Kráľu!

Verím, že toto krásne nedeľné poobedie zanechalo v srdci každého jedného z nás niečo hodnotné a neopakovateľné.

Nech je preto v našom srdci vždy dosť miesta pre vzájomnú láskyplnú pozornosť, ktorá ako slnečný lúč rozžiari a naplní chrám nášho srdca hrejivým pocitom, že každý z nás je milovania hodný.        Sr. Jana Smutná, SSpS


 Fotografia

013
014
015
012
010
008
009
016
007
011
006
004
005
001
002
003
 • 013
 • 014
 • 015
 • 012
 • 010
 • 008
 • 009
 • 016
 • 007
 • 011
 • 006
 • 004
 • 005
 • 001
 • 002
 • 003
 •