Spomienka na zosnulých

Od roku 1931, kedy sa otvorila prvá SSpS komunita na Slovensku, nás už 109 spolusestier predišlo do večnosti. Na ne sme si v týchto dňoch spomínali.

Na ich hroboch sme zapálili sviečky, ako vďačnosť za ich život a za ich misionársku činnosť. Pri ich hroboch sa modlíme, ak ešte potrebujú našu pomoc, aby sa mohli čím skôr zjednotiť s Bohom, ktorému zasvätili svoj život i svoju činnosť. Tie slovenské spolusestry, ktoré zomreli v iných provinciách a iných krajinách, sme si sprítomnili v našej kláštornej kaplnke.   sr. Mária F.


Fotografia

001
002
003
004
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 •     

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie