Návšteva sestier vo farnosti Sklabiná

Na pozvanie vdp. Ondreja Šmidriaka sme navštívili počas víkendu farnosť Sklabiná do ktorej patria aj dve filiálky a to Obeckov a Nová Ves.

V každej obci sme mali misijný ruženec, krátka modlitbová prezentácia k Panne Márii a tiež sme sa delili aj o živote sr. Veroniky Theresii Ráckovej, ktorá zomrela v Južnom Sudáne. Prihovárali sme sa ľuďom aj počas našich spoločných stretnutí, delili sme sa so svojimi misijnými skúsenosťami či už z Ruska, Rumunska, Čechách.

Stretnutia sa zúčastnili sr. Vianeya Gajdošová, sr. Prasedes Pakaenoni, novicka Mirka Artimová a sr. Lucia Slušná.

Stretli sme sa viackrát s farníkmi, nadviazali sme s nimi družné vzťahy. V sobotu po rannej sv. omši sme navštívili chorých v rodinách a priniesli sme im sv. prijímanie. Po obede sme boli pozvané na obecný úrad, kde mali stretnutie seniori z príležitosti dňa úcty k starším. Tu sme tiež mali možnosť osobne sa s ľuďmi stretnúť, pohovoriť a navzájom sa povzbudiť. V sobotu večer sme mali stretnutie s farníkmi na fare.

V nedeľu počas sv. omší sme zapojili do liturgie aj deti, ktoré niesli k oltáru obetné dary v kostýmoch jednotlivých kontinentov a aj modlitba bola za jednotlivé kontinenty.

S farníkmi sme sa rozlúčili so vzájomnou vďačnosťou a s prosbou o modlitbu. Vnímame, že toto stretnutie bolo obohacujúce pre nás všetkých tak pre farníkov ako aj pre nás. A preto zostávame spojené v modlitbe za túto farnosť i za vdp. Ondreja Šmidriaka a veríme, že farníci sa modlia tiež za nás misijné sestry.        Sr. Vianeya, SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 •     

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie