Vyslaná do probácie

22.októbra 2017 sme vyprevadili sr. Vieru na jej cestu do Ameriky, kde začne svoju prípravu na doživotné zasvätenie sa Pánovi.

Na misijnú nedeľu sa v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre konali hneď dve výnimočné udalosti. Jednou z nich bolo „vyprevadenie“ sr. Viery na jej cestu do Ameriky, kde začne svoju prípravu na doživotné zasvätenie sa Pánovi. 22.októbra 2017 sme jej pri večerných chválach symbolickým gestom- vystretými rukami – vyprosovali Božie požehnanie a pokoj na ďalšiu etapu jej rehoľného zasvätenia. Probácia, bezprostredné obdobie pred zložením doživotných rehoľných sľubov, je časom hlbšieho kontaktu s Pánom i so sebou samou. Sestra venuje viac času modlitbe, duchovnému čítaniu a štúdiu. V tichu a rozjímaní uvažuje nad láskavým Božím vedením, ktoré zakúsila v doterajšom živote a účinkovaní ako Služobnica Ducha Svätého.

Spolu so sr. Jozefínou, ktorá probáciu začala v provincii Filipíny Juh, vyprosujme obom sestrám požehnanie, silu a múdrosť Ducha Svätého na ich raz úplne odovzdanie sa Bohu v rehoľnom zasvätení.

 sr. Katarína

  

 


01Vierka.rozlucka
02Vierka.rozlucka
  • 01Vierka.rozlucka
  • 02Vierka.rozlucka
  •  

    feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie