Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Veriaci moravského mestečka Kelč sa spolu s našimi sestrami v predvečer misijnej nedele a na misijnú nedeľu osobitne spájali s bratmi a sestrami po celom svete.

V predvečer misijnej nedele počas adorácie budovali modlitbový most k trpiacim a zo spoločenstva vylúčeným ľuďom. Cez Ježiša v Eucharistii sa im snažili priniesť svetlo nádeje a sily a kládli si otázku čím by oni sami mohli prispieť k zmierneniu biedy vo svete. V nedeľu, počas svätej omše, vkladali v podobe symbolov do Ježišovej obeti ľudí všetkých kontinentov, aby cez túto obeť vyprosili pre nich dar slobody a dôstojnosti Božích detí. Ako symboly prinášali počas sv. omše reťaz, ktorá znázorňovala utrpenie ľudí, žijúcich na africkom kontinente – počnúc ohnivkom chudoby, na ktoré nadväzujú ohnivká hladu, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, nedostatočného vzdelania, nezamestnanosti....

Ameriku, ktorá patrí k najväčším svetovým výrobcom a konzumentom drog, symbolizovala injekčná striekačka. Za Áziu prinášali veriaci kameň a vodu – symbol prírodných živlov, nakoľko tento kontinent platil vplyvom prírodných katastrof najvyššiu daň na ľudských životoch. Ľudia Európy v symbole knihy evanjelia predstavovali kontinent, ktorý kedysi vysielal poslov radostnej zvesti do iných krajín, dnes však sám potrebuje svetlo viery, nádeje a lásky. A kytica rôznych kvetov ako symbol pre Austráliu a Oceániu charakterizuje nielen rôznorodosť kultúr, rás a národov, ale i rôznorodosť utrpenia domorodého obyvateľstva. Svetový deň misií sme prežívali s veľkou vďačnosťou za to, že sme členmi tejto jednej veľkej rodiny a že sa práve cez  modlitbu môžeme navzájom spájať a podporovať.   sr. Katarína F.


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  •