Diakonská vysviacka u verbistov

„Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.“ (Sk 6, 3) O tom, že Tomáš Baleja SVD takýmto mužom je – teda o jeho súcnosti vykonávať diakonskú službu – vydal svedectvo v úvode obradu svätenia páter Johny Ambattu.

Sviatosť prijal Tomáš z rúk otca biskupa Mons. Františka Rábeka. Slávnosť sa konala v sobotu, 14. októbra, v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Petržalke.

Na slávnosti boli sestry z komunít v Ivanke pri Nitre, Nitre a Bratislave a taktiež jedna naša sestra z Indie, sr. Gini George SSpS, ktorá pôsobí v Írsku a momentálne je na Slovensku na dovolenke. Svätú omšu sme spolu s Tomášovou rodinou a priateľmi, s bratmi-verbistami a miestnymi veriacimi prežili s vďakou za dar Tomášovho povolania.

Otec biskup Rábek sa na nového diakona obrátil s povzbudením k službe, ktorá má byť službou radostnou. A tiež mu otcovsky pripomenul, aby počas zostávajúceho času pred kňazskou vysviackou napredoval nielen v štúdiách, ale predovšetkým v duchovnom živote.

Vyprosujme Tomášovi v modlitbe potrebné milosti pre jeho diakonskú prax, aby bol požehnaním pre Cirkev a pre tých, ktorí mu budú zverení.  novicka Mirka


Fotografia

003
001
002
 • 003
 • 001
 • 002
 •       

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie