Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Misijné prázdniny je letný  tábor  pre mládež  od 14 - 20 rokov. Tento  projekt je spolufinancovaný z európskeho grantového programu Mládež v akcii a jeho úlohou je osloviť a inšpirovať mladých ľudí, aby v nich rástol misijný duch a nadšenie pre pomoc blížnym. Tento rok sa konajú dva turnusy - jeden v Levoči a druhý v Trenčíne pod vedením pátra Martina Madasseryho,SVD

 


Ten v Levoči sa konal 7. – 11.7.2014 na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Zúčastnilo sa na ňom vyše 7O mladých ľudí. Každodenná svätá omša, športové turnaje, púť na Levočskú horu, teambuildingové hry na utuženie kolektívu, misijný ruženec, ples, spoznávanie mesta, výlet do Žakoviec, tvorivé workshopy – asi takto by sa dal v skratke zhrnúť náš program. Svedectvá, pátra Radka Kottru, SVD, ktorý pôsobí na Kube, seminaristu Donnieho, ktorý pochádza z Indie a v súčasnosti sa učí slovenčinu, sr. Filipy Krajňákovej,SSpS pôsobiacej v Južnej Kórei, sr. Subhani, SRA ukázali mladým cestu povolania a sprostredkovali zážitok z inej kultúry. Špecifickým dňom býva deň služby, kedy sa mladí vyberú načúvať ľuďom a svedčiť o živej viere. Tentokrát sme navštívili domov dôchodcov, nemocnicu, útulok pre bezdomovcov a pripravili sme si program pre ľudí na námestí. Mladí dostali na záver misijné kríže s poslaním: „Zanechaj stopu!“, čo bolo tohtoročným heslom tábora.

Hľadajme Božie stopy ukryté v prírode, sprostredkované cez svätých, zjavené v Kristove, v Písme a zverené nám. Zanechajme stopu lásky, porozumenia, dobra tam, kde práve sme! Ďakujeme Bohu za požehnanie, za skvelých mladých ľudí, za nasadenie všetkých organizátorov, i za finančnú a modlitebnú podporu.

sr. Katka,SSpS