Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Tento rok bude Misijná nedeľa pre mňa výnimočným dňom. Pripravujem sa naň už 9 rokov. Teda v mojom prípade, je to už trochu dlhšie, keďže som v kongregácii už druhýkrát.  22.októbra budem skladať doživotné sľuby v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Budem sa vlastne vydávať, ako to moje spolusestry s úsmevom hovoria. Teším sa!

Posledných 9 mesiacov som strávila v Grayslake, USA. Spolu s ďalšími troma spolusestrami z iných krajín sveta, sme sa tam pripravovali na naše doživotné „ÁNO“ Bohu v našej kongregácii. Bol to pre mňa čas plný skúseností, prekvapení, výziev i milostí. Som zaň veľmi vďačná. Niekedy je dobré uvidieť veci z inej strany a spoza oceána sa toho dá vidieť celkom dosť. Spoznávala som nie len pre mňa novú kultúru Ameriky, ale aj tú svoju a vlastne aj samú seba. Naozaj to bol čas prehodnotiť moje vlastné presvedčenia a postoje. Bola som veľmi hlboko povzbudená životom v miestnej farnosti. Hlavne tým, ako je pre tamojších ľudí neoddeliteľnou súčasťou viery, okrem modlitby a duchovného života, aj ten sociálny – dalo by sa povedať misijný aspekt kresťanstva. Odnášam si od nich mnoho nápadov a inšpirácií. Celkovo bol celý čas strávený v USA veľmi obohacujúcou skúsenosťou. Mali sme viac priestoru pre seba, čas na reflexiu, bytie s Bohom, štúdium ale aj zdieľanie našich vlastných skúseností. Naša medzinárodná komunita, sa stala dobrou školou života. Pre mňa osobne boli najdôležitejšou udalosťou 30 dňové duchovné cvičenia, ktoré verím, budú ešte na dlhý čas zdrojom milostí a sily, no ktoré boli predovšetkým osobným stretnutím s Bohom môjho života.

A práve tomuto Bohu, ktorý je so mnou taký trpezlivý a dobrý, chcem v dôvere odpovedať na Jeho lásku tou svojou. Sprevádzajte ma prosím modlitbou, nie len na misijnú nedeľu, ale aj potom, keď bude potrebné moje „Áno“ žiť v udalostiach a výzvach každodenného života. Veľká vďaka za to, že ste rôznym spôsobom povzbudením, posilou a súčasťou môjho putovania.  

S vďakou a modlitbou     sr. Zuzana S.       


Fotografia

004
003
002
001
  • 004
  • 003
  • 002
  • 001
  •