Spoločne na ceste....

Počas víkendu od 6-8.Októbra sme sa stretli v provinciálnom dome sestry, v rámci pokračujúcej formácie.

Sobota bola viac formačná. Témou dňa bolo prežívanie stredného veku: úskalia a výzvy.

Prednáškou i praktickou aktivitou nás do prevádzala naša spolusestra Mária Ester. Mali sme možnosť prežiť chvíle v osobnom zamyslení, ale i podeliť sa v skupinkách.

Na druhý deň sme vydali spoločne objednaným autobusom na púť- výlet do miesta Szentkút v Maďarsku. Cesta nám príjemne ubiehala sprevádzaná modlitbou, spevom i rozhovormi. Zažili sme prekrásnu  pútnickú atmosféru i napriek rečovej bariére.

Slávnostnú sv. omšu na ukončenie pútnickej sezóny, za účasti veľkého množstva veriacich z Maďarska ale aj zo Slovenska koncelebrovali viacerí kňazi na čele s otcom biskupom Bábel  Balázs Kalocsa. Začala sa sprievodom so sochou Panny Márie v doprovode ľudí s rôznymi zástavami a dievčatami oblečenými v bielom.

Na konci sv. omše sme sa so sviatosťou oltárnou vydali v sprievode okolo areálu, kde bola slúžená eucharistia. Potom sme mali zabezpečený chutný obed v pútnickom centre, ktoré spravujú bratia františkáni.

Popoludní bola možnosť zúčastniť sa ešte litánií, požehnania pútnikov a ich náboženských predmetov a otvorenia detskej  výstavy kresieb.

S vďakou v srdci za stretnutie medzi nami i krásny a bohatý víkendový program  pokračujeme v našich každodenných aktivitách.                                                     Sr. Zuzana C. SSpS


Fotografia

001
002
003
017
004
005
006
018
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
 • 001
 • 002
 • 003
 • 017
 • 004
 • 005
 • 006
 • 018
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 •       

   

   

   

   

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie