Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pri narodení nového človeka sa teší blízka rodina a známi. Dieťa je nádejou budúcnosti.

1. októbra 2017 prenikala naše srdcia podobná radosť a vďačnosť Bohu, pretože bola oficiálne otvorená komunita Misijných sestier v Mélykúte.

Sviatok sv. Terezky Ježiškovej nebol vybraný náhodne. Patrónka misií stojí v pozadí nášho príchodu do tohto mestečka na juhu Maďarska a ona sa stala aj patrónkou novootvorenej komunity.

Svätú omšu v Kostole sv. Alžbety celebroval spolu s miestnym duchovným správcom farnosti otcom Jánom Bolvárim maďarský provinciál Spoločnosti Božieho Slova otec Gergely Burbela, SVD a otec Ján Bergmann z mesta Kecskemét. Slávnosti sa zúčastnili aj spolusestry z Budapešte a z Ivanky pri Nitre.

Mladí oblečení v misijných odevoch priniesli obetné dary vyjadrujúce niečo typické z konkrétnych svetadielov. V maďarskom národnom kroji oblečený pár priniesol chlieb a soľ.

Slávnostným sprievodom bola prenesená do nášho domu Najsvätejšia Sviatosť Oltárna spolu so sochou sv. Terezky Ježiškovej, kde obe našli miesto v našej kaplnke.

Po posviacke domu mohli počas agapé prítomní navštíviť „útroby“ posväteného kláštora a odlomiť si z chleba, ktorý sa stal symbolom pohostinnosti a priateľstva sestier.

Ďakujeme za Vaše modlitby a naďalej prosíme, aby ste vyprosovali novootvorenej komunite Božie požehnanie, aby cez našu službu a svedectvo žil Trojjediný Boh v srdciach všetkých ľudí.

                                                                                                                                                                                                                        sr. Katarína J. SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 •