Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Čoho bola „ Dubina“ svedkom 1. Októbra 2017?

Je slnečná nedeľa a my sa vezieme  z Ivanky pri Nitre do Spišského Štiavnika, aby sme boli svedkami:

1.- 100-ho výročia založenia ružencového spoločenstva

2.- odhalenia pamätných tabúľ, ako pripomienka likvidácie kláštorov misionárov Spoločnosti Božieho slova a misijných sestier Služobníc Ducha Svätého.

3.- 800 rokov od zriadenia cisterciátskeho kláštora na miestach terajšieho „ kaštieľa“

Nás sa dotýkalo odhalenie pamätných tabúľ. Sú umiestnené na malom námestí, vedľa farského kostola narodenia Panny Márie.

Po sv. omši , ktorú koncelebrovali pátri Dominikáni, tunajší pán farár, miestny rodák františkán a páter cistercita z Poľska, odobral sa sprievod pred kostol, kde po odhalení tabúl a ich posvätení miestnym duchovným Danielom Šalátom, prihovorila sa prítomným pani starostka obce , Mária Kleinová. V mene sestier prečítala príhovor pripravený provinciálnou predstavenou sr. Mária Magdaléna Martinková. Vyzdvihla vernosť Štiavničanov k cirkvi a ich lásku k sestrám ktoré pôsobili medzi nimi, ako aj veľkú odvahu pri zásahu štátnej moci počas likvidácie kláštora. Potom sa za Konfederáciu politických väzňov prihovoril ich predseda pán Peter Sandtner a tiež za ústav pamäti národa, povedal pár slov zástupca riaditeľa ústavu pamäti národa, ktorý spolu s jedným z prítomných vtedajších žiakov SVD Ing. Štefanom Danišovským, položili kytice k pamätníku.

Tieto tabule zhotovil mladý umelec, štiavnický rodák a sused bývalého kláštora, pán Marcel Dulovič.

Slávnostného obeda sa zúčastnilo okolo 150 ľudí. Po obede si mohli pozrieť film „ Pilátova amnestia“ a tiež krátky „video klip“- 100 ročnica sr. Bohumíry Školníkovej SSpS, ktorá ako mladá novicka začínal v mladej komunite misijných sestier v Sp. Štiavniku r. 1931-32.

Veĺká vďaka patrí o. biskupovi božiemu služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi, ktorý pozval sestry a pátrov  misionárov do Spišského Štiavnika. Tiež vďaka patrí aj Štiavničanom za ich milé prijatie do farnosti, ale aj za to, že nezabúdajú, ako ani my nezabúdame.

Duchu Svätý  veď a posväcuj všetky duše štiavnickej farnosti.                                                 Sr. Bernadeta SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 •