Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Pomaly  to už bude mesiac, čo sme prišli do Mélykútu, aby sme si tu postavili stan medzi ľuďmi. Po 9 rokoch pôsobenia Misijných sestier v Maďarsku otvárame druhú komunitu.  A kde sa ten Mélykút nachádza? Keď sa pozriete do mapy, tak ho nájdete celkom na juhu, neďaleko hraníc so Srbskom a Chorvátskom. A v preklade, mestečko znamená „Hlboká studňa.“

Na sviatok mena Panny Márie, 12. septembra 2017, sa vo farnosti konalo oficiálne privítanie sestier a odovzdanie sochy sv. Terezky Ježiškovej, ktorá sa stane i patrónkou novej komunity. Sr. Lucia Slušná, provinciálna predstavená, sa prihovorila prítomným týmito slovami:

„Dnes začneme žiť spoločný príbeh, ktorého predslov už poznáme. Tri roky dozadu siaha začiatok našej korešpondencie s otcom Jánom, potom to bola intenzívna modlitba, rozpoznanie, čakanie, hľadanie cieľov, ale aj sestier. Taký je úvod a dnes otvárame prvú kapitulu, ktorej môžeme dať názov „Začiatok“. Novú komunitu tvoria tri sestry z troch národností sr. Malgorzata z Poľska, sr. Katarína zo Slovenska a sr. Albertína z Timoru Leste, ktorej príchod očakávame.

Od prvých chvíľ zažívame krásne prijatie, otvorenosť ľudí, ochotu pomôcť. Cítime, že sme tu našli svoj domov. Počas týchto prvých týždňov sme mali šancu spoznať viaceré spoločenstvá vo farnosti, zúčastniť sa na oficiálnom otvorení školského roka, či navštíviť pútnické miesto Máriagyűd. Apoštolát je tu bohatý, katechéza v školách, škôlkach, práca so staršími a s Rómami.

Nezostávame len „na juhu.“ 16. Septembra sme mali možnosť zúčastniť sa  stretnutia misionárov a misionárok pôsobiacich v Maďarsku. Stretnutie organizovalo Pápežské misijné dielo v meste Vác a jej cieľom bolo vzájomné podelenie sa, spoznanie mesta a načerpanie síl. Vzácnym hosťom bol apoštolský nuncius bol S.E.R. Alberto Bottari de Castello. Veľkým darom bol pre nás otec biskup. Dr. Beer Miklós, ktorý nás sprevádzal mestom a tiež nám ukázal svoje ovečky, ktoré chová v záhrade. Pri pohľade, ako ovce nasledovali otca biskupa, mi napadli slová Sv. otca Františka: “Pastier má páchnuť po ovciach.“

Kroky sr. Malgorzaty zavítali počas víkendu 23.-24. 9. aj do Budapešti, aby tu pomohla pri organizovaní duchovných cvičení pre ľudí bez domova. 

Onedlho, 1.októbra, na sviatok sv. Terezky Ježiškovej bude posviacka nášho domu a Pán Ježiš nájde svoje miesto v našej kaplnke.

Sprevádzajte nás, prosím, naďalej svojimi modlitbami. Slovami sr. Lucie,SSpS sa s Vami lúčim: „Zakladateľ nášho rehoľného spoločenstva sv. otec Arnold pri začínaní nového diela, úlohy alebo aj dňa vždy odporúčal krátky vzdych: Bože Duchu Svätý, všetko z lásky k Tebe! V tomto Duchu vykročme do spoločnej misie.“

                                                              


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 •