Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Radostné slnko vyhuplo do nového dňa v sobotu, 23. Septembra 2017. Zaiste bolo také isté radostné pred 100 rokmi, keď uzrelo svetlo sveta usmievavé dievčatko v Kysuckom Lieskovci rodičom Školníkovým.Hneď na druhý deň pri krste dostala meno Rozália. Rástla ako všetky deti na Kysuciach. 

Rada sa učila, čítala. Po skončení základnej školy dostal sa jej do rúk časopis: Posol, ktorý redigoval dnes už Boží sluha – spišský biskup Ján Vojtaššák. Tam čítala „ ....do Spišského Štiavnika prišli misijné sestry služobnice Duch Svätého, ktoré tu začínajú svoje pôsobenie. Budú pracovať v školách, nemocniciach....“. Vtedy si povedala mladá Rozália- ja im pôjdem pomáhať. Jej túžba sa stala skutočnosťou. Vstúpila ešte do Stockerau v Rakúsku a v roku 1938 zložila svoje 1. Rehoľné sľuby, ako sr. Bohumíra. Jej kroky smerovali na Slovensko, kde sa začala vzmáhať táto Kongregácia. Rozkvet mladej Spoločnosti netrval dlho, pretože  po vojne prišlo k politickej zmene, zvíťazila komunistická strana, ktorá mala za úlohu ateizáciu. Sr. Bohumíra pracovala ako zdravotná sestra v Kežmarku v nemocnici. Blízko bol Podolinec, kde boli sústredení kňazi aj pátri SVD. Pomáhala im nielen hmotne, ale „ mala prsty“ aj v pomoci dostať ich za hranice. Stalo sa jej to osudným, bola zaistená a súdená v kauze: Bošanský a spol. a bola odsúdená na 7 rokov väzenia....

Všetky strasti prešli a prišiel rok 1968, uvoľnenie možnosť prijímania nových členiek do Kongregácie. Radosť trvala iba dva roky a došlo opäť k sprísneniu náboženského života a rehoľného. Sr. Bohumíra bola ako predstavená s veľkou schopnosťou rozlišovania, rozvážnosti, ale aj odhodlania konať. Dožila sa 17. Novembra 1989, nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. Hoci mala po 70-tke, bola veľmi aktívna pri zveľaďovaní Slovenskej provincie. Veľkú pozornosť obrátila na laikov, ktorých povzbudzovala k misijnej myšlienke, pomáhať misiám všestranne.Založila misijné združenie Ducha Svätého, ktorého členovia sú vo všetkých diecézach Slovenska.

23. Septembra 2017, dožila sa svojich 100 rokov života, plného práce ,obety, modlitby.                                                                                                                                                 

Poďakovali sme za jej život slávnostnou sv. omšou o10,30 h. v Ivanke pri Nitre, v kláštore misijných sestier, kde sr. Bohumíra prežíva svoj požehnaný vek. Hlavným celebrantom bol opát benediktín v Sampore, Vladimír Kasan OSB , ktorý mal aj príhovor- kázeň. Keďže sr. Bohumíru, viažu spomienky k rodine Kasanových, kde počas návštevy oravských farností mala svoj domov u Kasanov, tešila sa prítomnosti kňaza tejto rodiny. Vdp. Kasan, prirovnal život sr. Boumíry k chutnému chlebu.

Tak ako príprava  chleba prebieha v troch „tajomných etapách“: kvások, kysnutie, pečenie, tak aj život sr. Bohumíry rástol z detstva, cez mladý vek, až po „chutný životodarný chlieb“, ktorý sýtil a sýti mnohých a dáva život, lásku a úsmev stále. Na obetovanie Sr. Bohumíra podala kyticu rôznych kvetov ako veľkú vďaku.Aj po sv. prijímaní hlasno, v modlitbe ku Kristu Kráľovi, znova sľubovala vernosť krstnému zasväteniu a rehoľným sľubom. Po sv. omši, bola jej odovzdaná predsedom Konfederácie politických väzňov p. Sandtnerom pamätná medaila. Radosť a gratulácie pokračovali v hale kde sa zišlo vyše 100 hostí. Nechýbali ani spolusestry zo susednej rakúskej provincie a tiež z Poľska.Sr. Bohumíra s hlbokým pokojom a vďačnosťou prežívala svoj deň a my jej spolusestry, tiež sme ho prežívali s mariánskym:                                             ..... veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.....                         sr. Bernadeta, Mária Slavkovská SSpS                  

 

 

audio: {html5audio controls=[1] autoplay=[0] preload=[auto] loop=[0] audio_mp3=[http://ssps.sk/images/mp3/Homilia.mp3]}


Fotografia     

001
002
028
003
023
004
032
005
025
006
026
007
027
029
030
031
034
008
035
009
010
036
011
037
012
013
014
015
024
016
017
018
019
021
 • 001
 • 002
 • 028
 • 003
 • 023
 • 004
 • 032
 • 005
 • 025
 • 006
 • 026
 • 007
 • 027
 • 029
 • 030
 • 031
 • 034
 • 008
 • 035
 • 009
 • 010
 • 036
 • 011
 • 037
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 024
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 021
 •