Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V sobotu 9. septembra 2017 zastupovali našu Kongregáciu sr. Immaculáta, Anna Šuňavská a sr. Viktorína, Cecília Baranová na milej slávnosti. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehnal nové priestory Materskej školy sv. Alžbety v Zlatých Moravciach.

Pri tejto príležitosti poďakoval zvlášť donorovi – Eugenovi Jančovi a jeho rodine, ktorí pripravili priestory pre dve triedy materskej školy a všetkým tým, ktorí pomáhali pri realizácii tohto diela, v ktorom sa v tomto školskom roku kresťanskou výchovou detí začala plniť vôľa Pána Ježiša: „ Nechajte maličkých prísť ku mne…“

V roku 2014 sa naša  Kongregácia služobníc Ducha Svätého rozhodla predať  dom v Zlatých Moravciach, pán Eugen Jančo tieto priestory odkúpil a ponúkol ich cirkvi pre materskú školu. Nitrianske biskupstvo ponuku prijalo a navrhlo spoluprácu s farnosťou Zlaté Moravce. Po troch rokoch práce na dostavbe budovy jej majiteľom, administratívy týkajúcej sa zaradenia MŠ do siete škôl a školských zariadení riaditeľkou ZŠ sv. Don Bosca a za finančnej pomoci zariadenia priestorov MŠ správcom farnosti, dnes Materská škola sv. Alžbety je v prevádzke.


Fotografia

xDBcLam7.640x360.1
xDBcLam7.640x360.2
xDBcLam7.640x360.5
xDBcLam7.640x360.0
xDBcLam7.640x360.6
xDBcLam7.640x360.7
xDBcLam7.640x360.3
xDBcLam7.640x360.8
xDBcLam7.640x360.9
xDBcLam7.640x360.4
 • xDBcLam7.640x360.1
 • xDBcLam7.640x360.2
 • xDBcLam7.640x360.5
 • xDBcLam7.640x360.0
 • xDBcLam7.640x360.6
 • xDBcLam7.640x360.7
 • xDBcLam7.640x360.3
 • xDBcLam7.640x360.8
 • xDBcLam7.640x360.9
 • xDBcLam7.640x360.4
 •