Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V tieto prvé septembrové a prvé školské dni by sme Vás chceli na chvíľu preniesť späť do čias prázdnin – a podeliť sa s Vami o naše zážitky z druhého turnusu Misijných prázdnin, ktorý sa konal v Nitre na začiatku augusta.

Tému („Začni meniť seba – tvoriť svet“) a myšlienkový rámec (Malý princ) programu tohtoročných Misijných prázdnin ste sa už mohli dozvedieť v skoršom článku od sestry Janky. My tak pridávame niekoľko našich dojmov.

„Som veľmi vďačná za čas Misijných prázdnin – predovšetkým za čas s mladými ľuďmi, účastníkmi. Bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce zažiť ich otvorenosť a autenticitu (zvlášť pri zdieľaniach a rozhovoroch) a tiež ich prirodzenú duchovnosť (dovolím si citovať slová jedného mladého: „Ráno nemám čas na modlitbu, som rád, že vyleziem z postele. Ale keď potom cestujem autobusom, nemôžem sa nepomodliť.“). Bolo tiež pekné vnímať ich oduševnenie, radosť, ochotu zapájať sa do programu, vďačnosť. Som tiež veľmi vďačná za svedectvo animátorov na čele s pátrom Tomášom – s akou vervou sa dávali týmto mladým. Keď sme sa v predposledný deň vybrali do rómskej osady, netušili sme, aký požehnaný čas to pre nás (a myslím, že aj pre tamojších ľudí) bude. Zvlášť, keď sme hneď na úvod zmeškali jediný autobus. Hrali sme sa s deťmi, tancovali a spievali sme so staršími, hrali sme futbal, či sme sa len tak rozprávali... Ale to bolo druhoradé. V Malom princovi rozprávač priraďuje stereotypy, predsudky, úzkoprsosť, povrchnosť dospelým. Deti, na rozdiel od dospeláckej slepoty, majú otvorenú myseľ, sú vnímavé na krásu v tomto svete.
A my sme si tam boli jedni pre druhých - navzájom - takýmito deťmi. Odrazu sa nám s ľahkosťou a jednoduchosťou vnímala krása okamihu a krása druhého. Naozaj ďakujem za toto svedectvo – zvlášť v tvárach mladých. Možno bol práve toto náš najkrajší obetný dar na svätej omši, ktorú sme tam slávili.“ (novicka Mirka)

 „Pre mňa sú misijné prázdniny zakaždým obrovským povzbudením vo viere. Pochádzam totiž z regiónu, kde sa kresťanstvo bralo nie len medzi mladými ako akýsi prežitok  stredoveku. Tu vždy vidím, že takýto názor tu nemá miesto...toľko mladých krásnych ľudí, ktorým horia srdcia pre Krista, ktorí idú s Kristom a za Kristom....to je veľké svedectvo pre svet! Napriek tomu, že program bol plný pekných  aktivít, výletov, zaujímavých prednášok misionárov /skoro celý týždeň zo svojej dovolenky nám obetovali a v radostnom spoločenstve s mladými sa delili  P. Radko Kotra SVD, misionár na Kube, a sr. Filipa Krajńáková , SSpS, misionárka v Južnej Kórey /  – po večeroch, keď sme si čítali hodnotenia od mladých, cítila som dojatie, že vyzdvihovali predovšetkým možnosť spoločnej modlitby, adorácie, denné slávenie liturgie a kázne: aj mne to pripomínalo, ako by mal byť postavený rebríček mojich hodnôt. Kdesi som čítala „Deň bez modlitby je ako deň bez slnka“ Počas MP bol priestor pre modlitbu veľmi dôležitý, a tak nám svietilo každý deň slnko na nebi (a niekedy teploty šplhali až k 40 st.!!!  aj vo tvárach a najmä srdciach.  Inou veľmi peknou stránkou misijných prázdnin bola pre mňa všadeprítomná radosť, dobrá nálada, spontánnosť, kreativita, ktorá je mladým prirodzená – naozaj so  cítila, ako od nich čerpám  energiu, ktorá z nich vyžarovala pri ERKO- tancoch, či športových turnajoch, alebo akú úžasnú kreativitu prejavili pri príprave na karneval – jednoduché masky a pritom také nápadité..... Vďaka Pánovi za milosť byť s mladými na tohtoročných misijných prázdninách. Už sa teším na ďalší ročník!“ (novicka Lenka)


Fotografia

003
001
002
005
004
  • 003
  • 001
  • 002
  • 005
  • 004
  •