Rok s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti

Vedomé si toho,že to, kým sme a čo robíme, nie je o nás, ale Božej láske, ktorá zahŕňa všetkých, chceme pokračovať v Ježišovej misii milosrdenstva. Ponúkame i vám každý mesiac nové zamyslenia so zaujímavou témou. 

Počas 14. generálnej kapituly v roku 2016, sme nanovo pocítili volanie Boha opustiť naše zóny pohodlia, prehĺbiť globálne povedomie a rozšíriť okruh spoločenstva tak, že vyjdeme k iným, osobitne k tým, ktorí sú v najväčšej núdzi. Ježišove slová: "Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným." a "Choď a rob aj ty podobne." našli odozvu v našej kongregačnej smernici pod názvom: Smerom k spoločenstvu rozširovaním kruhu.

Nasledujúce roky 2016 -2019 sú rokmi spoločenstva zamerané na stvorenie, iných, ľudí vylúčených a kongregáciu. Viac si môžte pozrieť na www.worldssps.org.

V roku 2017, v Roku s ľuďmi vylúčenými a žijúcimi na okraji spoločnosti, ponúkame každý mesiac nové zamyslenia so zaujímavou témou. Stiahnuť si ich možno na hlavnej stránke v PDF forme v spodnej časti vpravo kliknutím na ikonu.

                 September

 

 

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie