Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

SSpS Euro-stretnutie provinciálnych/regionálnych predstavených a formátoriek vo Fatime od 21.-26.8. 2017.

28 provinciálnych/regionálnych predstavených, formátoriek  a páter Dušička, SVD malo možnosť prežiť týždeň na posvätnom pútnickom mariánskom mieste vo Fatime. Našu provinciu zastupovali sr. Lucia a sr. Mária Ester. Hoci stretnutie bolo pracovné a zamerané na formáciu, predsa sa účastníčky snažili využiť každú voľnú chvíľu na stretnutie sa s našou nebeskou Matkou vo svätyni, či v bazilikách.

Sväté omše, ruženec, či sviečkový sprievod boli silnými „prostriedkami“ na upevnenie našej viery. Hlbokým zážitkom bola aj cesta pútnika „na kolenách“. Prítomní prichádzali s dôverou k nebeskej Matke, aby do jej srdca vložili svoje radosti, vďaky, ale aj bolesti, trápenia a prosby.

Veľkým a príjemným obohatením stretnutia bola aj prednáška a podelenie sa so životnými skúsenosťami s migrantmi s o. biskupom Donom Santiagom Agrelom, biskupom z Tanger, Maroko.

Každá z účastníčok niesla vo svojom srdci a predkladala Panne Márii svoje vlastné úmysly, ale prinášali sme i úmysly a túžby celého sveta. Panna Mária, naša nebeská Matka, odovzdávame sa Tvojmu Synovi cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce. Veríme a preto k Tebe s dôverou prichádzame.

Všetky účastníčky sme presvedčené, že naše sesterské stretnutie a modlitby prinesú ovocie, ktoré prospeje celému svetu.                                             Sr. Mária Ester, SSpS


Fotografia

004
002
005
001
003
  • 004
  • 002
  • 005
  • 001
  • 003
  •