Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

25.-28.7.sa konal v priestoroch Základnej školy Krčméryho na Kalvárii v Nitre prímestský tábor, na ktorom sa zúčastnilo 24 – 35 detí. Téma tábora bola Dar a brána Svätosti.

 1. Deň -téma : Krst, som milovane Božie dieťa.
 2. Deň -téma : Manželstvo- svadba.
 3. Deň -téma : Zmierenie- pokánie.
 4. Deň -téma : Eucharistia.

Každý deň bol plný prekvapení a zážitkov.

Deti z Orechového Dvora sa s pomocou animátorov snažili budovať priateľstvo, uvedomovať si svoju hodnotu ako i hodnotu druhých, nepozerať na druhých s predsudkami, ale s dôverou. Celkovo sa do prípravy a priebehu tábora zapojila viacerí animátori : sestry salezianky, misijné sestry, pracovník komunitného centra: Martin Paška, kňaz Viktor Tomčányi a  6 animátorov z Nitry. Súčasťou programu bol vo štvrtok 27.7. aj výstup a návšteva Nitrianskeho hradu.

Spoločné aktivity boli veľmi pestré: pravidelné sväté omše, scénka, sviatosti, hry, aj v tejto oblasti sa snažíme rešpektovať ich kultúru, jedinečnosť a vlastnú cestu k Bohu. Záleží nám na tom, aby viera v ich živote bola živou, aby bojovali proti poverám, ktoré ich držia v strachu. Podľa nás je pre deti, dôležité neustále podporovať ich zápal a dať im priestor a možnosť, aby aj oni sami mohli z viery čerpať novú motiváciu a silu na ich životnej ceste.     Sr. Prasedis


 Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 •