Informácie o misii SSpS v Grécku

Srdečne pozdravujeme z Atén, keď putujeme spolu  s našimi sestrami v Grécku.

Chceli by sme Vám oznámiť, že sme zasa v Grécku, kde máme budovanie komunity s našimi 4 sestrami. Rozhodli sme sa dosť neočakávane, pretože sr. Preethi dostala dovolenie k pobytu veľmi rýchlo. Keď už dostala dokument, v konzultácii s ňou a so sestrami komunity v Aténach, rozhodli sme sa, že toto by bol najlepší čas privítať novú členku. Tešíme sa, že sme tu a vidíme ,ako veľmi sú naše sestry integrované do misie.

 Veľmi silno cítime, že sen mať kontemplatívnu a milosrdnú komunitu sa stáva skutočnosťou. Príkladom toho je, že sestry sú plne zapojené do sprevádzania utečencov a s dobrovoľníkmi, ktorí im slúžia. Väčšina dobrovoľníkov sú mladí ľudia z Portugalska, Španielska a Francúzska. Každý piatok prichádzajú do nášho domu na svätú omšu v našej „ružovej kaplnke“. Po nej je jednoduchý obed. Niektorí dobrovoľníci prichádzajú do našej kaplnky dosť často na súkromnú modlitbu, alebo iba tak, podeliť sa so svojimi skúsenosťami so sestrami.

Byť tu a vidieť ovocie služby našich sestier. Sme skutočne vďačné Bohu a im za zmysluplnú službu utečencom a všetkým tým, ktorí sa na tom podieľajú. Zakusujeme tiež, že  je to výzvou pre budovanie komunity v pohybe, vedené Duchom, rozlišovať a odpovedať na znamenia časov na tomto mieste. Uprostred zápasov môžeme svedčiť, že sestry sú ochotné byť premieňané životom v komunite a utrpením tých, ktorým slúžia. Vidíme, koľko krásy vychádza na povrch v tomto procese rastu.

 Isteže, môžete mať viac informácií od samotných sestier. Dôvod, prečo to ešte neurobili, je ten, že majú veľa práce/ služby s dobrovoľníkmi a utečencami. Teraz, keď príde sr. Preethi, sú ochotné deliť sa so svojimi skúsenosťami častejšie.

 Jednou zo zmysluplných skúseností je tá, s ktorou sa chceme s Vami podeliť. Bolo to neočakávané stretnutie s biskupom Atén po nedeľnej svätej omši v katedrále. Cítili sme, že sa veľmi zaujímal o našu misiu. Dal nám požehnanie. Dokonca ešte viac sme cítili zmysel a urgentnosť našej misie.

 Nakoniec by sme Vám chceli poďakovať za Vaše modlitby za misiu v Grécku a pripomenúť Vám, aby ste pokračovali v pondelky modliť sa štvrťhodinovú modlitbu na tento úmysel. Sestry sa cítia našimi modlitbami veľmi podporované.

Spojené v láske a v našom povolaní slúžiť tým, ktorí sú na okraji a vylúčení v dnešnom svete.

 Sr. Maria José Rebelo, SSpS Sr. Anna-Maria Kofler, SSpS


 

001
002
  • 001
  • 002
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie