Moje ÁNO Láske

Sedím vo svojej izbe pri zapálenej svieci, ktorú som pred pár dňami držala v rukách a vravela Bohu svoje „ÁNO“. Chcem sa s Vami podeliť o láske Boha a o tom, ako to ďalej pokračuje, keď sa rozhodnete kráčať vo viere.

„Boh nás povolal za služobnice svojej lásky. Svoje misionárske povolanie žijeme predovšetkým z viery v svätého Trojjediného Boha, ktorý prebýva v našich srdciach“, píše sa v našich Konštitúciách.

Niekde na začiatku bolo Božie volanie. Nasledoval čas rozlišovania a hľadania Božej vôle. V dôvere som vykročila na svoju novú cestu, ktorou bol vstup do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. 22. júla 2017 som, po rokoch formácie a prehlbovaniu vzťahu s Milovaným, spečatila svoje rozhodnutie zložením doživotných rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Hlavným celebrantom slávnosti bol páter Pavol Kruták ,provinciál Spoločnosti Božieho Slova, ktorý vo svojej homílii spomenul, že v živote túžime po rôznych veciach. Tie nás môžu uspokojiť len na chvíľu. A hľadanie šťastia, po ktorom všetci túžime, pokračuje ďalej. Prázdnotu v našich srdciach však môže zaplniť len Boh. Ako svätá Mária Magdaléna, ktorej sviatok sme v sobotu slávili, som vo svojom živote tiež hľadala Pána. A ako sa píše v knihe Pieseň piesní „našla som toho, koho moja duša miluje.“ Ako znak môjho zasvätenia Bohu som prijala rehoľný prsteň so znakom Ducha Svätého.

Obohatením slávnosti boli niektoré misijné prvky. Sprievod obetných darov viedla svojím tancom sr. Prasedes z Indonézie oblečená v typickom kroji. A po sv. prijímaní bratia SVD a spolusestry z Budapešti zaspievali maďarskú pieseň. Na záver sv. omše oznámila sr. Lucia Slušná, provinciálna predstavená Misijných sestier, moje misijné určenie, ktorým je Slovenská  provincia. Moja nová misia bude v Maďarsku, nakoľko spolu s Českou republikou patria obe krajiny pod Slovenskú provinciu. Ako bodkou za všetkým som poďakovala Bohu a tým, ktorí ma podporovali a prejavili mi svoju lásku aj príchodom na dnešnú slávnosť. Po gratuláciách nasledovalo radostné zdieľanie sa pri slávnostnom obede.

Moje dojmy počas dňa boli: „Keď som po slávnosti hľadela na prsteň na mojej ruke, cítila som, že mi je to niečo veľmi vlastné. V mojom srdci bol pokoj. Boh bol blízko. Viem, že som milovaná.“ Ďakujem Bohu za jeho vernosť a rodine, spolusestrám, priateľom za ich lásku a modlitby.  Prosím, naďalej ma sprevádzajte, aby som žila radostne a verne. Ďakujem vám za všetko, ste pre mňa darom! A môj život je vďaka vám krajší a bohatší.

 Sr. Katarína Junasová, SSpS


Fotografia

DSC03918
DSC03959
VecneSlubyKatka
DSC04017
DSC04026
DSC04043
DSC04051
DSC04059
DSC04075
DSC04081
DSC04108
DSC04148
DSC04149
DSC04161
DSC04200
DSC04220
DSC04226
DSC04233
DSC04294
DSC04303
DSC04325
DSC04421
DSC04585
DSC04599
DSC04646
DSC04648
IMG_6686
 • DSC03918
 • DSC03959
 • VecneSlubyKatka
 • DSC04017
 • DSC04026
 • DSC04043
 • DSC04051
 • DSC04059
 • DSC04075
 • DSC04081
 • DSC04108
 • DSC04148
 • DSC04149
 • DSC04161
 • DSC04200
 • DSC04220
 • DSC04226
 • DSC04233
 • DSC04294
 • DSC04303
 • DSC04325
 • DSC04421
 • DSC04585
 • DSC04599
 • DSC04646
 • DSC04648
 • IMG_6686
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie