Farský deň vo Vitanovej

Dňa 2. júla 2017 sme sa na pozvanie d. p. Patrika Ondáša zúčastnili farského dňa vo farnosti Vitanová. Táto farnosť je charakteristická dobrosrdečnosťou, štedrosťou, úsmevom, spevom i živou vierou.

Pri sv. omši spestrili tancom prinášanie obetných darov naše sestry spolu s ochotnými animátorkami z farnosti.Nakoľko jedným z cieľov farského dňa je aj zapálenie sŕdc všetkých farníkov Kristovou láskou, deti po sv. prijímaní zaspievali ukazovačku: „Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás, oheň Svätého Ducha, nech zapáli nás! Nech netlejeme len, nech nezhasína deň. Deň, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.“Po sv. omši sa sr. Felicita Melegová, SSpS podelila o jej misijnej skúsenosti v Rusku, po ktorej už nasledoval chutný guláš, ktorý pripravili domáci farníci.Do súťaží a tancov sa mohli zapojiť nielen deti, ale i dospelí. Nechýbala ani odmena. Mnohí tiež využili možnosť vyskúšať si oblečenie z rôznych kontinentov sveta.Radosť, dobrá nálada, ale predovšetkým otvorené srdcia, ktoré horeli Kristovou láskou nás sprevádzali po celý deň.  Nech slnko Kristovej lásky ožaruje naše srdcia a nech nás neustále zapaľuje svojím ohňom!      Ďakujeme       sr. Alena


Fotografia

001
002
003
004
005
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 •      

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie