Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 2. júla 2017 sme sa na pozvanie d. p. Patrika Ondáša zúčastnili farského dňa vo farnosti Vitanová. Táto farnosť je charakteristická dobrosrdečnosťou, štedrosťou, úsmevom, spevom i živou vierou.

Pri sv. omši spestrili tancom prinášanie obetných darov naše sestry spolu s ochotnými animátorkami z farnosti.Nakoľko jedným z cieľov farského dňa je aj zapálenie sŕdc všetkých farníkov Kristovou láskou, deti po sv. prijímaní zaspievali ukazovačku: „Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás, oheň Svätého Ducha, nech zapáli nás! Nech netlejeme len, nech nezhasína deň. Deň, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.“Po sv. omši sa sr. Felicita Melegová, SSpS podelila o jej misijnej skúsenosti v Rusku, po ktorej už nasledoval chutný guláš, ktorý pripravili domáci farníci.Do súťaží a tancov sa mohli zapojiť nielen deti, ale i dospelí. Nechýbala ani odmena. Mnohí tiež využili možnosť vyskúšať si oblečenie z rôznych kontinentov sveta.Radosť, dobrá nálada, ale predovšetkým otvorené srdcia, ktoré horeli Kristovou láskou nás sprevádzali po celý deň.  Nech slnko Kristovej lásky ožaruje naše srdcia a nech nás neustále zapaľuje svojím ohňom!      Ďakujeme       sr. Alena


Fotografia

001
002
003
004
005
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 •