Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Koncom júna nás v našom kláštore v Ivanke pri Nitre navštívili žiaci študijných odborov Kontrolór potravín a Marketing spolu so svojimi učiteľmi zo Strednej odbornej školy potravinárskej sídliacej na Cabajskej 6 v Nitre.

Pestrý program pre nich pripravila sr. Janka spolu so sestrami Miriam, Jaroslava, Mária a Mária Ester. Na vrátnici ich srdečne privítala sr. Juliana, predstavená komunity. Žiaci si so záujmom prezerali priestory kláštora, aj jeho okolia. Nechýbalo ani množstvo otázok, na ktoré sestry s radosťou odpovedali. „A máte tu aj wifi?“ „Koľko je vás tu?“ „Kto najvýznamnejší navštívil toto miesto?“ V kaplnke zasvätenej Duchu Svätému sestry upriamili pozornosť žiakov na bohostánok, oltár, hlavnú mozaiku, či význam jednotlivých symbolov a zároveň ich pozvali pridať sa k spoločnej modlitbe. Tiež to bol čas dozvedieť sa niečo viac o misijnej činnosti sestier pôsobiacich na Papue Novej Guinei, či iných miestach. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, čo je misia a kto je misionár a ako môžeme robiť dobro my všetci práve tam, kde sme.Nechýbalo ani misijné oblečenie, ktoré si žiaci s radosťou vyskúšali.Po malom občerstvení, kroky žiakov viedli do kláštornej záhrady, kde si pochutnávali na čerešniach i marhuliach.Ďakujeme žiakom za ich túžbu prísť a za ich odvahu vstúpiť do kláštora, kde sú pre nich dvere stále otvorené. Prajeme im, aby aj oni otvárali dvere svojich sŕdc pre dobro a dávali ho tam, kde sú.

Sr. Miriam a spolusestry


Fotografia

005
004
003
007
001
  • 005
  • 004
  • 003
  • 007
  • 001
  •