Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

2. júla sa konala v maďarskom Szenkúte marianska púť. Sestra Lucia, sr. Pia, sr. Juliana a sr. Mária Ester navštívili toto miesto na pozvanie františkánov, ktorí toto mariánske miesto spravujú.

Po asi trojhodinovej ceste prišli na nádherné miesto obklopené horami. Areál tohto pútnického miesta je skutočne veľký a pekne upravený. Vedľa kostola zasväteného Panne Márii je otvorený priestor upravený na rôzne aktivity vonku. Oltár, na mierne vyvýšenom mieste, za ktorým je nádherná mozaika od p. Rupnika, je viditeľný z troch strán. Práve na tomto mieste bola slávnostná svätá omša celebrovaná otcom biskupom. Po svätej omši udelil otec biskup požehnanie mladým manželským párom, ktoré nemôžu mať deti. Bolo to veľmi pekné a dojímavé. Objavilo sa tam i mnoho mladých párov s novorodeniatkami v kočíkoch. Takéto požehnanie býva každý rok.

Po sv. omši nás o. Lóránt O.F.M., františkán zoznámil s históriou miesta a pozval nás na obed. Po obede sme išli do kostola na litánie a požehnanie s Oltárnou sviatosťou. Súčasťou bola i modlitba za uzmierenie národov. Potom nás o. Lóránt sprevádzal celým areálom, v ktorom sme stretali množstvo ľudí rôznych vekových kategórií. Mnoho z nich bolo i zo Slovenska. Pátri františkáni by mali radi na tomto mieste i rehoľné sestry, ktoré by sa mohli venovať apoštolátu rôznych skupín, hlavne po duchovnej stránke. Miesto je naozaj pekné, hoci trocha odľahlé, ale potrebu prítomnosti sestier sme videli i my. Všetko je však v Pánových rukách.

                                                                                            Sr. Mária Ester, SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 •