Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Takto sme nazvali našu akciu s deťmi – dievčatami zo 4.B triedy zo školy sv. Svorada a Benedikta, ktoré si prišli priamo na vlastnej koži otestovať, ako „sa býva a spí v kláštore .“

Program bol veľmi bohatý. Po príchode do kláštora si dievčatá zložili veci a ubytovali sa na druhom poschodí – priamo nad kaplnkou nášho kláštora. Po malom občerstvení sme utekali na nácvik spevu a na detskú svätú omšu vo farnosti. Po nej sme mali večeru, počas ktorej sa deti mali možnosť čokoľvek sa spýtať sestričiek. Otázok bolo mnoho. Napríklad: „Vedia sestričky robiť mlynské kolá?“ alebo „Prečo nosíte modrú farbu a nie zelenú? Alebo celkom vážne: „Ako ste sa stali sestričkou?“ 

Po večeri sme deti ešte nachvíľku „vypustili“ do záhrady a nasledovala prekrásna promenáda mlynských kôl. Tá trvala až kým nezbadali niečo zaujímavejšie – čerešňu, ktorá sa stala najobľúbenejším stromom záhrady. Za pár sekúnd na ňu vyliezli a šťavnaté čerešne im tak chutili, že niektoré dievčatá nestíhali vypľúvať kôstky, lebo ich od radosti jedli celé.

Náš program pokračoval večernou modlitbou. Potom nasledovala ďalšia bojová úloha – rozdeliť sa do izieb po dvojiciach a pripraviť si postele. Každá dvojica tiež dostala úlohu: zistiť o sebe navzájom tri veci, ktoré majú spoločné a tri veci, ktorými sa líšia. Takto sme sa pripravili na sobotňajšiu tému, v ktorej sme uvažovali nad rozdielom medzi priateľstvom a sebectvom.

Po krátkej noci prišlo skoré ranná vstávanie. Ranná modlitba o 6h45 a sv. omša o 7h00, na ktorej sa deti zapojili do liturgie spevom a čítaním. Po raňajkách sme išli potešiť naše najstaršie sestričky a tety, ktoré bývajú na prvom poschodí v našom kláštore – v domove sv. Jozefa. Zaspievali sme im anglické piesne, ktoré sa deti naučili v škole. Potom sme mali duchovný impulz v kaplnke, kde sme hovorili o tzv. „strome priateľstva“ a „strome sebectva“, dva stromy, ktoré akoby naraz rástli v našom srdci. A to či sme viac priateľmi alebo viac sebeckí záleží len od toho, o ktorý strom sa viac staráme. S touto myšlienkou si potom deti išli vyrobiť „svoj vlastný strom priateľstva“, kde si navzájom vpisovali svoje priateľské odkazy ako napríklad BFF (best friends forever – navždy najlepší priatelia).

Po kreatívnom vyžití sa sme ešte zvládli roztancovať všetky naše kosti. Našu tanečnú zábavu sme odštartovali  indonézskym tancom „počo počo“, pokračovali sme makarenou, „country“ tancom a tzv. voľným štýlom. Čas neúprosne bežal a naše stretnutie sa blížilo ku koncu. Po tanci sa išli deti pobaliť, upratať si izby a naše rozlúčkové stretnutie bolo opäť v kaplnke, kde sa predstavili jednotlivé dvojice so svojimi originálnymi informáciami o sebe. Po večeri si pre deti prišli rodičia.

Tieto dva dni ubehli neskutočne rýchlo, ale každá hodina bola plná života a radosti. Ďakujem všetkým sestrám, ktoré sa podieľali na zrealizovaní tejto akcie. Špeciálna vďaka patrí sestrám: sr. Miriam, sr. Janke E. a sr. Sedis, ktoré sa naplno venovali deťom počas obidvoch dní. Prajem nám všetkým, aby aj toto krásne stretnutie a delenie sa s deťmi posilnilo našu túžbu rásť v priateľstve a tak šíriť Božiu lásku medzi nami už tu a teraz.

Sr. Jana Smutná


Fotografia

001
002
003
005
006
007
008
009
010
013
014
015
016
017
 • 001
 • 002
 • 003
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 •