Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Už niekoľko rokov sa na našich letných táboroch s deťmi zúčastňujú aj deti z detských domovov, ktoré sú nášmu srdcu zvlášť blízke.

Minulý rok sme sľúbili vychovávateľkám jedného takéhoto domova, že ich navštívime. A náš sľub  dozrieval deväť mesiacov, kým sa stal činom... Koncom apríla sme sa teda vydali na cestu do Mezőkeresztes: P. Tomasz Marciszkiewicz, brat Elmer Fernandez a ja. Tam majú sestry z Kongregácie Servítov svoje výchovné domovy.

P.Tomasz slúžil svätú omšu, ktorú pripravili a hudobne skrášlili deti a mládež, spolu so sr. Gyöngyvér. Po svätej omši nás pozvali na spoločnú večeru, pri ktorej vládla úžasne dobrá atmosféra. Bola som veľmi dojatá, keď som videla, ako veľmi na nás deti čakali, ako nám chceli poukazovať, kde bývajú, ako veľmi sa chceli s nami porozprávať. Niektoré z nich dokonca pripravili pre nás hudobné predstavenie (v tomto detskom domove majú možnosť učiť sa hrať na rôznych hudobných nástrojoch). Navštívili sme tri domy; v každom z nich sú deti iného veku, a v jednom bývajú tí, ktorí sú už síce dospelí, no potrebujú ešte čas na to, aby sa zodpovedne začlenili sa do života.

Táto návšteva ešte viac upevnila naše vzájomné vzťahy. A teraz ešte s väčšou radosťou očakávame tieto deti v našich letných táboroch, ktoré už čochvíľa začnú.

 sr.Annak Klewek SSpS


Fotografia

005
004
003
001
  • 005
  • 004
  • 003
  • 001
  •