Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

   V tomto období čerpajú dovolenku na Slovensku viaceré naše spolusestry pôsobiace v misiách. Stretli sa v provinciálnom dome v Ivánke pri Nitre na Turíce.

sr. Jaroslava pôsobiaca na Papuy Novej Guiney, sr. Felicita pricestovala z Ruska, sr. Viera sa vrátila po trojročnej misijnej skúsenosti z Juhoafrickej republiky a sr. Mária R., ktorá pôsobí v Argentíne Sever.