Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Už z juniorátskych stretnutí som vedela o Festivale mladých, ktorý sa v St. Gabrieli koná každý rok na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Teraz som mala možnosť zažiť ho osobne.

A to všetko vďaka tomu, že sa zapájam do programu MaZ pre mladých, ktorí majú túžbu ísť do misií. A jednou takouto túžiacou a ochotnou dobrovoľne pracovať v misiách, je mladá Poľka, Aleksandra Surmacz, ktorú sprevádzam na jej ceste prípravy a kvôli ktorej som teda cestovala do Rakúska.

Najprv sme šli na jedno prípravné stretnutie MaZ, po ktorom sa v sobotu poobede začal Festival. V tomto roku, z dôvodov rekonštrukčných prác v St. Gabrieli, sa Festivalu mohlo zúčastniť len asi 50 osôb. To však neodradilo organizátorov od pripravenia dobrého programu. Popri spoločných modlitbách a stolovaniach sa najviac času venovalo seminárom s témou pokoja, ktorá ako niť pretkávala celé toto stretnutie mladých.

Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého, počas ktorej sa odovzdávali misijné kríže. Medzi tými, ktorí ich dostali, bola aj naša budúca dobrovoľníčka Ola.

Celá svätá omša sa niesla v duchu nedeľného evanjelia, v ktorom Ježiš hovorí učeníkom: „Pokoj vám!“ Tak isto sú aj misionári poslaní byť nástrojmi pokoja, a my, ktorí ich posilňujeme našou modlitbou, vytvárame spolu s nimi sieť pokoja, ktorá objíma celý svet.

sr. Anna Klewek SSpS


Fotografia

008
007
006
005
004
003
002
001
  • 008
  • 007
  • 006
  • 005
  • 004
  • 003
  • 002
  • 001
  •