Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

   20.mája sa v peknom prostredí pri Dunaji uskutočnil Krajský zjazd maďarskej mládeže. Stretnutie s témou „Ja som Pravda“ zorganizovali tento raz sestry Dominikánky pri príležitosti 800. výročia vzniku ich Rehole.

Bol pekný slnečný deň a už od rána prichádzala mládež do Nagymaros. Vybrala som sa aj ja, spolu s p. Tomaszom Marciszkiewiczom SVD a s niekoľkými mladými, ktorých dobre poznám. Starostlivo zorganizované stretnutie zahŕňalo ranné modlitby, prednášky a dopoludňajšiu adoráciu. Bola tu tiež možnosť vybrať si a zúčastniť sa na niektorom z mnohých seminárov, zodpovedajúcich potrebám mládeže: od biblických seminárov až po semináre napomáhajúce robiť životné rozhodnutia. Organizátori umožnili mladým aj rozhovory s kňazmi a sestrami. Hoci som nebola oficiálne zaangažovaná do tejto služby, niekoľkokrát som dosvedčila, ako veľmi to mladí potrebujú, pretože niekoľko z nich ma poprosilo o rozhovor.

Dôležitou súčasťou Zjazdu bola samozrejme svätá omša, ktorú slúžil biskup Lajos Varga. Prišlo na ňu aj veľa rodín. Na záver Zjazdu prišli i deti, ktoré mali obďaleč tiež svoj program.

Toto májové stretnutie mladých bolo pre mňa obohacujúcim zážitkom. Jednak som mohla nazrieť zblízka do špecifika maďarskej pastorácie mládeže a jednak som sa stretla s mládežou Cirkvi, ktorá – ako by sa zdalo – starne. Stretli sme medzi nimi aj mladých, ktorí sa zúčastňujú našich letných aktivít.

Čo si odnášam ako poklad z tohto stretnutia? Tie osobné stretnutia a rozhovory s mladými a prizeranie sa tomu, ako pekne v nich Duch Svätý pracuje a ako neúnavne hľadajú Boha.

sr. Anna Klewek SSpS


Fotografia

003
002
001
  • 003
  • 002
  • 001
  •