Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Chcela by som vás informovať o bolestivom odchode do večnosti našej mozambickej sestry LEONORY BERNARDO -30 rokov, ktorá nedávno absolvovala štúdium vo filipínskej južnej provincii a čakala na  prípravu k večným  sľubom v tomto roku.

Bola plná nadšenia, nádeje, veľmi aktívna,  dobrá sestra a vždy mi hovorila, že je pripravená pre misie, ale nečakane  smrteľne ochorela. Dodýchala 30. mája 2017 o 08:30 hod. Pochovaná bola 1. júna 2017 na  miestnom cintoríne.

Jej krátke utrpenie v nás vyvolalo hlboký žiaľ a smútok. Prosíme Pána   o dar  večného života pre našu milovanú sr. Leonoru Bernardu!

Sprevádzajte nás, prosím  svojimi modlitbami v tejto ťažkej chvíli, ktorú prežívame v régii.

Ďakujem !

V láske Ducha Svätého,

Sr. Belinda delos Reyes SSpS

Regionálna predstavená v Mozambiku


 Fotografia

kulturny den
  • kulturny den
  •