Turíce 2017

"Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5, 5).

V tomto krátkom citáte z listu sv. Pavla máme rozliatie Božích darov -  lásky, radosti, pokoja a mnohých ďalších do nášho srdca, ale  tiež dostávame aj dar novej slobody.  Tí, ktorí majú dar Ducha Svätého nepociťujú žitie požiadaviek svojej viery ako bremeno, ale naopak ako niečo, čo ich napĺňa dobrými pocitmi a blaženosťou. Tieto pocity produkujú aj viditeľné ovocie. „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť  dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“, hovorí apoštol Pavol.

Všetok život viery pochádza od Ducha Svätého. Duch Svätý nášmu životu viery dáva šťavu, život, energiu a živosť. Svojou milosťou nás Duch robí deťmi Božími, svojimi služobnicami. Čnosťami viery, nádeje a lásky, ktoré do nás vlieva, nás uschopňuje žiť ako Božie deti; a svojimi špeciálnymi darmi Ducha nás privádza k dokonalosti.

A nám neostáva nič iné, iba pouvažovať, ak moja viera iba tak tlie, aké miesto dávam vo svojom živote snahe o otvorenie sa pre dar Ducha Svätého. 

A ak moja viera je silná a plodná, tak potom sa teš, aká krásna je Tvoja misia a poslanie.

Ďakujme Duchu Svätému, že si nás posvätil za svoje služobnice a že si nás vyvolil pre svoje poslanie a že nám dôveruje v našom osobnom svedectve.

 V Jeho láske s Vami spojená     Sr. Lucia, Anna Slušná, SSpS


 

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie