Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Boh nás priviedol ku koncu našej 13. Provinciálnej kapituly.

Príhovor sr. Lucie, Anny Slušnej:

Milý páter Jozef, milé sestry, milé kapitulárky,

Boh nás priviedol ku koncu našej 13. Provinciálnej kapituly. Oslávili sme ju svojím pracovným nasadením, svojím osobným svedectvom, ale v neposlednom rade sme ju oslávili aj s našimi patrónkami. Ja osobne som veľmi povzbudená Vami sestry kapitulárky. Priniesli ste hodnoty našej Kongregácie a to vernosť, modlitbu, svedectvo obety a služby. Tieto ženy, ktoré sa počas kapituly prihovárali za nás, nás v svojom čase motivovali k hlbšiemu duchovnému nasadeniu. Boli a až do dnes sú nám príkladom nezištnej lásky a obety.

Zvelebujme Trojjediného Boha za dar času kapituly a za jeho dôveru ku každej jednej z nás, za to, že nám zjavil svoju veľkú lásku a milosť, nám, ktoré chceme plniť Jeho vôľu. Nech výsledky tejto kapituly dokážeme vnášať do nášho života. Tiež priority, ktoré budeme  v nastávajúcom období žiť v každodennom poslaní, nech  nás vedú k hlbšiemu a širšiemu vzťahu s Bohom, medzi sebou navzájom, vo vzťahu s vylúčenými, s inými, ale aj vo vzťahu k prírodným zdrojom, ktoré sú nám dané naším Stvoriteľom.

Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou našej kapituly, za ich účasť v nej, či už modlitbou, prácou, službou, sprevádzaním, svedectvom spolupatričnosti, ale aj samotným bytím.

Heslom, ktoré bolo našou Kapitulou: Hľa prichádzam Pane, chcem plniť Tvoju vôľu, zmeňme teraz na Heslo: Idem, Pane, som ochotná plniť Tvoju vôľu.

Nezabudnime si vziať so sebou aj svoje patrónky, aby sme na tejto ceste plnenia Božej vôli mali vždy obraz tej svojej, mne blízkej múdrej panny, ktorá mala dostatok oleja v lampe svojho zasvätenia.

Ďakujem Vám!


Fotografia

001
002
003
004
005
002
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
028
004
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 002
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 028
 • 004
 •