Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch od 26. do 28. mája 2017 sa v Kláštore Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre konala Provinciálna Kapitula Misijných sestier služobníc Ducha Svätého Slovenskej Provincie. Hlavný celebrant úvodnej svätej omše bol p. Pavol Kruták - Provinciál SVD.

Po sv. omši nasledoval príhovor  provinciálnej predstavenej- sr. Lucie, Anny  Slušnej pred začatím Provinciálnej kapituly:

Milé spolusestry, milí pátri, i všetci tu zídení.

Mottom našej 13 provinciálnej kapituly je „Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu!“

Áno, už sme to urobili aj pred niekoľkými rokmi a robíme to aj teraz, keď pristupujeme k tomu, aby sme oslávili tento Boží zásah do nášho života. Prichádzame, aby sme si uvedomili, pripomenuli a zintenzívnili to naše prvotné zanietenie, rozhodnutie, keď sme vyšli na cestu svojho povolania. Mnoho krát sme sa zamýšľali nad tým, ako túto cestu v osobnom živote vylepšiť, prehĺbiť, uskutočniť a naplniť. Dnes však stojíme spoločne pred touto výzvou. Budeme pozerať do nášho života cez vzájomné delenie, cez sesterskosť, cez skutky vzájomnej lásky, ale aj cez  naše apoštoláty a zodpovednosti, ktoré sú nám zverené. Cez potrebujúcich a odkázaných na nás, sa tiež pozrieme do reality svojho okolia, ale  zamyslíme sa aj nad tým, čo Pán chce od nás teraz a tu.  

Ako misionárky nemôžeme začať našu provinciálnu kapitulu lepšie, ako slávením Eucharistie, v ktorej sa Kristus dáva z lásky za spásu celého sveta. Veď k tomu nás vyzýva aj naše poslanie. 

Nechajme sa  viesť Duchom Svätým, ktorý viedol aj našu zakladajúcu generáciu. Vyprosujme si na našu spoločnú cestu otvorenosť i veľkodušnosť, aby naša odpoveď bola založená na viere v Boha a vernosti povolaniu a charizme, ktorej základy položili sv. Arnold Janssen a blahoslavená matka Mária a Jozefa.

Svieca a Písmo Sväté, ktoré ponesieme v sprievode do kapitulárnej miestnosti, nech nám pripomínajú, že len v svetle Ducha Svätého môžeme rozumieť slovám, ktoré nám adresuje Ježiš Kristus. Nech naše rehoľné znaky -kríž, prsteň a konštitúcie, ktoré sú cennosťou každej jednej z nás, vyjadrujú  našu spolupatričnosť

A keďže každé skutočné dobro pochádza zhora, prosme Pána o Jeho požehnanie a vedenie jeho Duchom opierajúc sa o modlitby a obety našich starších a chorých sestier i všetkých sestier provincie, ale aj tých, ktorí nás v týchto dňoch sprevádzajú modlitbami.

Nech otvorenosť pre Boha a voči sebe navzájom preniká naše srdcia, aby naša provinciálna kapitula bola pre nás časom jednoty a vzájomnej lásky, aby sme sa povzbudili a s obnovenou ochotou a hlbokou nádejou išli plniť Božiu vôľu v tom všednom, ale aj v sviatočnom živote.

Po úvodnom príhovore nasledovalo predstavovanie osobných patróniek z radov našich zomrelých či žijúcich spolusestier.


 Fotografia

001
002
005
006
007
008
009
010
011
029
012
013
014
031
030
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
003
004
 • 001
 • 002
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 029
 • 012
 • 013
 • 014
 • 031
 • 030
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 003
 • 004
 •