Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 20. mája 2017 práve na sviatok našej spoluzakladateľky Matky Jozefy, Hendriny Stenmans obnovili naše sestry - sr. Miriam a sr. Jana svoje 2. rehoľné sľuby.

Páter Johny Ambathu, SVD, ktorý bol hlavným celebrantom, v úvode homílie vyzdvihol krásu manželskej lásky. Potom poukázal na Boha, ktorý stvoril človeka z lásky. Povedal:“ Boh nás stvoril len z jedného dôvodu, že nás miluje a usiluje o naše dobro. Zároveň preto, že sme stvorení na Jeho obraz, sme naprogramovaní a navrhnutí za účelom milovania, tak ako Boh miluje. To znamená, že našou úlohou v tomto živote je hľadať tvár milovaného, aby sme mohli milovať a byť milovaní.

Vydatá žena nájde Božiu tvár v manželovi a dáva sa Bohu v láske nepriamo tým, že sa vydá svojmu manželovi. Ona urobí toto sebadarovanie sa, keď vyslovuje svoje svadobné sľuby. Zasvätený rehoľník tiež nájde tvár svojho milovaného a daruje sa Bohu v láske priamo bez sprostredkovateľa. Rehoľník / rehoľníčka sa daruje v láske Bohu, keď vyslovuje svoje rehoľné sľuby.

V závere homílie priblížil Ježiša ako Majstra, Učiteľa a Priateľa: „Jeho láska k nám pochádza zo svojej samotnej identity ako Boha, nie z nejakej vonkajšej výsady. A tak, keď ideme k Nemu, pozrieť sa na Neho, študovať Ho, hovoriť s Ním, nasledovať Ho, ponoriť sa do Jeho učenia a spýtať sa tých, ktorí Ho poznali lepšie ako my, budeme objavovať samotného Boha. Ak budeme dvíhať svoju myseľ k Nemu, začneme premýšľať a vidieť ako On by to robil, a ak Mu dáme naše srdcia, dovolíme Mu, aby bol Pánom  nášho života.“

Pamätajme na naše sestry v modlitbách a tiež vyprosujme nové duchovné povolania do Pánovej vinice.    sr. Alena


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 •