Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V sobotu, 20. mája, sme si pripomínali sviatok našej spoluzakladateľky matky Jozefy a zároveň aj prvé výročie smrti sr. Veroniky Theresie. Počas večerných modlitieb sme boli (ja - Veronika a Thao z Nemecka) oficiálne prijaté do noviciátu.

Liturgiu sme začali vzývaním Ducha Svätého – piesňou Veni Sancte Spiritus a modlitbou Creator Spirit all divine (Príď Duchu Svätý tvorivý). Následne sme sa so sestrami pomodlili žalm 139. Nasledovalo čítanie z knihy proroka Jeremiáša (1, 4 – 10), ktoré nám pripomenulo i naše povolanie. Po piesni Ubi caritas sme sestrám prečítali krátke zamyslenie k obrazu, ktorý sme si vybrali a ktorý mal niečo spoločné s naším povolaním. Thao si vybrala obraz Eliáša, ktorého budí anjel a ja obraz sv. Veroniky s prosbou, aby moja tvár odzrkadľovala tvár Krista. Nasledovala oficiálna časť, kedy sa nám prihovorila sestra Hemma (provinciálna predstavená rakúskej provincie, pod krídlami ktorej je európsky noviciát). Sr. Hemma nám odovzdala anglické Biblie a naše konštitúcie. Liturgiu sme ukončili spoločnou modlitbou, prosbami, chválospevom Panny Márie a piesňou This is the day (Toto je deň...). Sestry nám v tichosti dali ešte svoje požehnanie a nasledovalo fotenie, blahoželania, darčeky a pravá talianska pizza. Celou liturgiu nás sprevádzali novicky Lenka na flaute, Ida na čele a sr. Pavla na gitare.

Týmto oficiálnym vstupom nám začal kánonický rok noviciátu (európskeho, anglicky hovoriaceho ( EEN (English speaking European noviciate)), ktorý strávime v Ríme – v našom generálnom dome. Našou novicmajsterkou je sr. Laura Vlčáková zo Slovenska a v našej malej komunite je aj sestra Matilda z Ghany. Po polročnej skúsenosti sa k nám  vrátia i novicky Mirka zo Slovenska, Lenka z Česka a Ida z Nemecka.

Ďakujeme Svätému Trojjedinému Bohu za dar povolania, ďakujeme vám všetkým, že nás na tejto ceste sprevádzate svojimi modlitbami.         

V láske Ducha Svätého        novicky Veronika a Thao


Fotografia

004
002
001
005
003
006
007
  • 004
  • 002
  • 001
  • 005
  • 003
  • 006
  • 007
  •