Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

12.-13. mája sme sa spolu so skupinou farníkov z Vasvár vybrali na púť do Zakopaného. Prečo sme sa rozhodli osláviť 100. výročie Fatimských zjavení práve tam?

Lebo do Fatimy je to pre nás priďaleko, a v Zakopanom sa nachádza svätyňa Fatimskej Panny Márie. Vybudovali ju Gorali z vďačnosti, že Panna Mária 13. mája 1981 zachránila život pápeža Jána Pavla II. Bol totiž smrteľne zranený a predsa to prežil.  Pre pútnikov z Maďarska to bola teda dvojnásobná duchovná radosť, pretože si tohto poľského pápeža veľmi ctia.

12.mája, po rannej svätej omši, sme sa teda vydali na cestu. Od samého začiatku nás sprevádzala dobrá atmosféru. I keď sme z technických príčin museli dlho stáť na slovensko-maďarskej hranici, na parkovisku sa začalo spievať a tento spev sa postupne zmenil na vďaky vzdanie Pánovi. Už večer sme navštívili Božiu Matku v jej svätyni. Na druhý deň sme neďaleko miesta, kde sme boli ubytovaní, mohli navštíviť ešte jednu svätyňu Božej Matky. Ako väčšina kostolov v Zakopanom, tak aj tento bol postavený v goralskom štýle, s vitrážami a charakteristickými figúrami z dreva.

Potom sme šli znova do svätyne Fatimskej Panny Márie, kde sme o 11.00 hod. slávili svätú omšu v kaplnke jej Nepoškvrneného Srdca. Po svätej omši sme posvätili pútnický kríž a odovzdali sme Božej Matke naše záležitosti, s ktorými sme k nej prišli. Mohli sme dlhšiu chvíľu pobudnúť pri nej v tichosti.

Po celý čas púte som bola zamestnaná prekladaním našim vasvárskym pútnikom, a tak som bola rada, že som mohla byť chvíľu len s Ňou. No musím sa priznať, že som sa viac pripravovala na prekladanie, ako na stretnutie s Pannou Máriou ... A keď som tak pri Nej sedela, pocítila som taký úžasný pokoj a lásku od Tej, ktorá tu na mňa čakala. Možno som dostala oveľa viac, ako keby som bola bývala k Nej prišla s nejakým očakávaním. Akýmsi spôsobom sa overilo to, čo povedal sám Ježiš:  „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, a ostané sa vám pridá“ (Mt 6,33).

Počas celého pobytu v Zakopanom sme mali pekné počasie a sýtili sme sa pohľadom na nádherné vrchy okolo nás. Pršalo len počas svätej omše a potom sa na oblohe znova objavilo slnko.  Púť s farníkmi z Vasvár bola pre mňa príležitosťou na vzájomné spoznávanie a budovanie vzťahov. Niekoľkokrát sme už navštívili túto farnosť, keďže ju spravujú otcovia Verbisti. Vždy nás tu ľudia prijímajú s veľkou radosťou, ako svoje sestry. Môžem povedať, že i keď tam nemáme komunitu, v srdciach farníkov z Vasvár máme svoj dom.      sr.Anna Klewek, SSpS


Fotografia

001
002
003
004
005
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  •