Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 6. mája 2017 som sa zapojila do oslavy sviatku blahoslaveného Zefirína Jiménez Mallu, ktorú organizoval sekretariát JPIC pátrov verbistov v Maďarsku v ich farnosti Köröm.

Jeho liturgická spomienka síce pripadá na 2. august, ale v Köröm je už tradíciou oslava tohto svätca v prvú májovú sobotu.  Slávnosť sa začala svätou omšou vo farskom kostole v Girincs vzdialenom od Köröm tri kilometre. Rómovia zorganizovali pešiu púť, do ktorej som sa zapojila aj ja.  V homílii počas sv. omše kňaz rozprával o tom, že blahoslavený Zefirín veľmi miloval svoju manželku Terezu. Zároveň povzbudil rómske manželstvá k vzájomnej láske a úcte. Spevy pri sv. omši pripravila rómska hudobná skupina. Pri sv. omši spievali v dvoch jazykoch: v maďarčine a rómčine. Na záver zaspievali rómsku hymnu. Po sv. omši predstavili svoj program deti z katolíckej materskej školy spolu s deťmi z klubovne v Köröm a Girincs. Spoločné oslavy sme ukončili agapé, ktoré pripravili ženy z klubu dôchodcov.  Blahoslavený Zefirín je prvým blahoslaveným Rómom. Narodil sa v r. 1861 v Španielsku. Bol zbožným veriacim katolíkom.  Počas španielskej občianskej vojny bol zatknutý, pretože sa snažil obrániť  istého kňaza pred týraním vojakmi. Vo väzení mu navrhli, že ak odovzdá ruženec, bude prepustený. On túto ponuku neprijal, za čo bol 2. augusta 1936 zastrelený. Ján Pavol II. ho  vyhlásil za blahoslaveného dňa 4. mája 1997 v Ríme ako mučeníka pre vieru.          sr. Malgorzata Zygar SSpS

 


Fotografia

002
007
005
008
001
004
003
006
  • 002
  • 007
  • 005
  • 008
  • 001
  • 004
  • 003
  • 006
  •