Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 21.5.2017 o 17h sa v kláštore Ducha  Svätého v Ivánke pri Nitre konala výročná sv. omša za sr. Veroniku Therésiu.

Hlavným celebrantom bol páter provinciál Pavol Kruták SVD, pozvanie prijal i  riaditeľ Pápežských misijných diel p. Viktor Jakubov.

Na úvod slávnosti sa prítomným  prihovorila provinciálna predstavená. sr. Lucia, Anna Slušná

Milá Pavlínka, milí pátri, milí hostia, drahé spolusestry, milí prítomní srdečne Vás všetkých vítam v našom kláštore Ducha Svätého!

 Takto pred rokom sme boli v Južnom Sudáne aj keď nie  fyzicky, ale duchovne, s hlbokou bolesťou, zranení udalosťou a zahalení smútkom sme prežívali nečakaný a zraňujúci odchod našej spolusestry Veroniky Therézie. Čas plynie, a my prežívame viac intenzívnejšie nádej, pokoj a dôveru, narastajúcu radosť z Božieho zamilovania sa do služby a hlavne do života sr. Veroniky. On Boh, chcel, aby mu patrila a preto si ju posvätil, On chcel, aby bola naveky s Ním, preto ju povolal. Dnes môžeme už s istotou povedať, že smrť sr. Veroniky Theresie nerozdeľuje, ale spája, nie je tragédiou, hoci má v sebe osteň bolesti. Takáto smrť nesie v sebe požehnanie a nádej. Tak ako Kristova smrť, hoci sa zdala definitívnou porážkou života, dobra a lásky bola v skutočnosti definitívnym víťazstvom života, dobra a lásky. Aj smrť sestry Veroniky nesie v sebe nádej a zárodok zmierenia, pokoja a spoločenstva lásky. Dovoľte mi, aby som sa tiež obrátila niekoľkými slovami aj k sr. Veronike Therezii:

Milá sestra Veronika, chcem Ťa pozdraviťa poďakovať Ti, za dar Tvojho svedectva, za Tvoju veľkodušnosť v láske a službe, za Tvoje milujúce srdce, za odvahu byť vernou aj v tmavej noci, za tiché utrpenie a za nečakaný návrat k Milujúcemu. Zjednotení teraz v obeti Ježiša, prosíme pre Teba radostné prežívanie v blízkosti Milujúcej Trojice a Milujúcej Matky a prosíme o prihovor za nás, vyprosuj nám život v plnosti, život v bezhraničnej vernosti a život v obetavej láske.

Sr. Veronika Theresia odpočívaj v pokoji!


Fotografia

001
003
004
005
009
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
017
028
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
 • 001
 • 003
 • 004
 • 005
 • 009
 • 006
 • 007
 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 028
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 •