Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V nedeľu 21.5.2017 sme sa  zúčastnili  štyri sestry výročnej sv. omše za našu sr. Veroniku Therésiu v jej rodnej obci Bánov.

Hlavný celebrant bol  Mons. Jozef Jarab, ďalší prítomní  farár obce vdp. Dušan Argaláš, naši spolubratia  SVD – páter  Igor Kráľ, diakon Michal Vrták, a kňaz - rodák z Bánova.

Sr. Mária Ester čítala prosby, sr. Bernadeta niesla obetný dar, tancujúcu trojicu so zemeguľou. Zastavili sme sa aj na cintoríne.                             sr. Lucia, Anna Slušná, SSpS


Fotografia

001
002
003
004
012
005
006
014
007
013
015
008
016
009
017
010
018
019
020
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 012
 • 005
 • 006
 • 014
 • 007
 • 013
 • 015
 • 008
 • 016
 • 009
 • 017
 • 010
 • 018
 • 019
 • 020
 •