Návšteva z Južného Sudánu

 20.5. 2017 slúžil výročnú sv. omšu za sr. Veroniku Theresiu v našom generálnom dome v Ríme otec biskup  Erkolano Lodu Tombe, ktorý prišiel na návštevu z Južného Sudánu z diecézy Yei.   

Bola to možnosť spolu s našimi sestrami živo spomínať na tak vzácne chvíle prežité so sr. Veronikou a zároveň sa tešiť, že Pán si povolal do svojej služby ďalšiu Veroniku, ktorá v ten istý deň vykročila na cestu svojho noviciátu, aby sa pripravila do služby plného sa odovzdania Ježišovi - misionárovi a s ním šla ohlasovať radostnú zvesť evanjelia.


Fotografia

002
001
  • 002
  • 001
  •  

    feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie