Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Dňa 10.5.2017 sa uskutočnil na Orechovom dvore v Nitre tradičný “Deň Rómov“. Organizovali sme ho v spolupráci so sestrami saleziánkami a zamestnancami Komunitného centra, Terénnej služby, dobrovoľníkmi a študentmi.

Zúčastnilo sa na ňom približne 200 ľudí, z toho približne 80 detí. Pre staršie deti boli pripravené rôzne súťaže, kde si mohli precvičiť svoju šikovnosť a získať drobné ceny. Najmenšie deti a mamičky z Materského centra začali program skákaním na trampolíne a bicyklovaním. Mohli si tiež skúsiť maľovanie na tvár a hry s balónmi. Do týchto aktivít sme zapájali aj mamičky. 

Po vyhodnotení súťaží sa podával guláš a po obede začal futbalový turnaj "O pohár sestry Majky". Dievčatá sa mohli poobede zapojiť ešte do súťaže “Miss Oriešok“. Víťazi si domov odniesli medaily a futbalové lopty, najšikovnejšie dievčatá korunky a drobné ceny.

Tento deň nám priniesol veľa radosti a ďalšie zblíženie s ľuďmi, ku ktorým nás Pán Boh poslal.    

sestry: Jozefína a Prasedis


Fotografia

001
002
003
004
005
006
007
088
009
011
012
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 088
 • 009
 • 011
 • 012
 •