Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

So sestrou Rastislavou sme sa rozlúčili v nedeľu, 30. apríla 2017 pri večerných chválach. Spojené v modlitbe sme ďakovali Bohu i jej za ochotu a odvahu pre toto nasadenie a prosili sme Boha, aby ju i túto misiu sprevádzal svojím požehnaním.

Vojny, hlad, nenávisť, nepokoje a rozbroje v mnohých krajinách sveta, zvlášť v Afrike a na Blízkom Východe, nútia početné skupiny ľudí opustiť svoju domovinu a hľadať pomoc a prístrešie v iných krajoch. Utečenci, prišelci, emigranti a migranti – to je dnes téma mnohých rozhovorov Európskej rady, OSN, štátnikov a politikov, ale i všetkých nás. Pápež František nesúhlasí s názorom, že ten obrovský pohyb ľudí v dnešnom svete je zapríčinený okolnosťami alebo sporadickými nutnosťami a tvrdí, že migrácia je znamením doby. Je teda na nás všetkých, ako sa k tomuto znameniu doby postavíme, ako ho budeme čítať, vysvetľovať, chápať a ako budeme naň reagovať.

 Na medzinárodnom stretnutí provinciálnych a regionálnych predstavených našej Kongregácie v októbri minulého roku sa predstavené európskych provincií a régií rozhodli odpovedať na túto výzvu podaním pomocnej ruky utečencom zo Sýrie, Iraku a iných krajín, ktorí sú zadržaní v Grécku. Na túto službu sa ochotne podujali štyri sestry, Služobnice Ducha Svätého: Sr. Rastislava Kurajová zo Slovenska, Sr. Ada Lick z Rakúska, Sr. Clara Silalahi z Indonézie, ktorá už niekoľko rokov žije a pracuje v Portugalsku a sr. Preethi Silva z Indie. Stretnú sa najprv v Steyli, v našom materskom dome na krátku prípravu a potom, 9. mája 2017 pocestujú do Atén. Spolu s pátrami Spoločnosti Ježišovej (Jesuit Refugee Service) a niekoľkými dobrovoľníkmi, budú zdieľať osud imigrantov v Aténach poskytovaním pomocnej ruky tam, kde bude treba a deliť sa s nimi Evanjeliom Ježiša Krista.

 So sestrou Rastislavou sme sa rozlúčili v nedeľu, 30. apríla 2017 pri večerných chválach. Spojené v modlitbe sme ďakovali Bohu i jej za ochotu a odvahu pre toto nasadenie a prosili sme Boha, aby ju i túto misiu sprevádzal svojím požehnaním. Počas slávnosti provinciálna predstavená, sr. Lucia Slušná odovzdala sestre Rastislave misijný kríž, ktorý posvätil P. Štefan Gerboc, SVD. „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjilium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4:18-19) Tak ako Ježiš, keď začínal svoje verejné účinkovanie, pripomenul si svoje poslanie týmito slovami z Knihy Proroka Izaiáša, tak sme aj piesňou, ktorá zhudobňuje tieto slová, chceli pri rozlúčke sestre Rastislave povedať, že jej misia v Grécku je  pokračovaním Ježišovej misie.

 Sestra Rastislava priznáva, že si je vedomá závažnosti tohto poslania, no duchovné cvičenia, ktoré si konala krátko pred odchodom, ju v jej rozhodnutí a ochote posilnili, a tak zopakovala svoje „Áno“ ešte rozhodnejšie.               sr. Mária Florková


Fotografia

001
002
003
005
006
004
008
009
007
011
 • 001
 • 002
 • 003
 • 005
 • 006
 • 004
 • 008
 • 009
 • 007
 • 011
 •