Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V sobotu, 22. 4. sme sa ako kolektív zamestnancov Domova sv. Jozefa zúčastnili v Martine na XII. konferencii Kresťan v dnešnej nemocnici, tento krát zameranej na tému "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek". Boli sme obohatené hodnotnými odbornými    prednáškami, ktoré hlboko  vystihli často tak tabuizovanú a obávanú tému zomierania ľudskej bytosti a realitu, ktorá s umieraním súvisí.

Témy, ktoré na tejto konferencii odzneli, boli rozdelené do štyroch prednášok a po každej bol priestor na moderovanú diskusiu:

Smrť a zomieranie ako špecifická záťaž v práci zdravotníkov

1.Sú reálne možnosti implementácie paliatívnej medicíny v našich nemocniciach?

2.Skúsenosť pacienta i sprievodcu zomierajúcich

                                                                                                     3.Nebáť sa (učiť sa) byť bližšie

Téma sprevádzania zomierajúcich a paliatívna (celostná) starostlivosť sú v medicíne  okrajovými témami, nehovoriac o praxi. Naša Misijná kongregácia má charizmu zameriavať svoju službu na ľudí vylúčených na okraj spoločnosti. Chorí a zomierajúci ľudia sú na periférii všeobecného záujmu a pritom ide o jedno z najdôležitejších období života človeka, na ktoré sa nám všetkým treba úprimne pripravovať.
 
Ďakujeme Mons. Milanovi Lachovi SJ - garantovi konferencie  a prednášajúcim  za ich oduševnené a dlhodobé  nasadenie sa v tejto službe.  Bolo pre nás veľkým obohatením  vypočuť si okrem praktických a náučných vecí a názorov i nádherné osobné svedectvá a príbehy, z ktorých budeme ešte dlho čerpať povzbudenie a s väčšou láskou a chápavosťou slúžiť obyvateľom nášho Domova svätého Jozefa.

sr.Pia Michalicová


Fotografia

006
002
003
004
005
  • 006
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  •