Milý priatelia,

V Kristovej láske Vás zo srdca pozdravujem a prajem veľa Božích milosti.


Chcem sa touto cestou poďakovať našej sr. Pavle SSpS, ktorá nám aj tento rok pripravila krásny duchovný zážitok v Ivanke pri Nitre na stretnutí členov MZDSV. Moja vďaka patrí aj pátrovi Petrovi Dušičkovi , ktorý nás vo svojej prednáške povzbudzoval, aby sme dovolili Bohu, aby nás formoval. Poukázal na dôležitosť lásky k Bohu ,k blížnym a k sebe samým, citujem,, nezabúdať na seba a na svojich blízkych...kto nemiluje seba, nemôže mať rád iných“. A toto môžeme dosiahnuť jedine ak dovolíme Duchu Svätému, aby náš viedol a pomáhal ,,Duch Svätý nám otvára oči pre potreby iných.“Zároveň podotkol potrebu každého kresťana snažiť sa o svätosť,, snaha po svätosti je snaha byť duchovne zdravý“.
Pre mňa veľmi povzbudivý bol príbeh O sviečke a zápalke:

 


Prišiel deň keď zápalka povedala sviečke:,, Mám za úlohu zapáliť ťa“.
,,O nie,“ zľakla sa sviečka, ,,len to nie! keď budem horieť, sú moje dni spočítané.Už nik potom nebude obdivovať moju krásu“ .
Zápalka sa spýtala: ,,To chceš zostať celý život studená a tvrdá a neokúsiť ani trochu života?“
„Ale veď horenie boli a uberá mi sily,“ zašepkala sviečka neisto a plná strachu.
„To je pravda,“ odpovedala, „to je však tajomstvo nášho poslania. Našim poslaním je byť svetlom. Ja môžem urobiť len málo, keď ťa však nezapálim, môj život stratí zmysel. Som tu na to, aby som zapálila oheň. Ty si sviečka. Ty zasa máš svietiť a rozdávať teplo. Všetka tá bolesť, utrpenie a sila, ktoré obetuješ, sa zmenia na svetlo. Nestratíš sa , keď sa roztopíš. Iní ponesú tvoje svetlo ďalej. Ale keď zlyháš, zomrieš.“
Vtedy ponúkla sviečka svoj knôt a povedala plná očakávania: „Prosím ťa, zapáľ ma!“
Uvedomila si totiž, že aj malým plameňom možno zapáliť veľký oheň.


Prosme spoločne Ducha svätého,aby nás obdaril svojimi darmi,aby sme dokázali byt svetlom všade tam kde sa práve nachádzame, vo svojich rodinách, na pracoviskách či ako študenti v skole. Nech všetci okolo nás vedia, že patríme do spoločenstva veriacich a nech sme hrdý na to ,že môžeme byť členmi Steylskej rodiny sv. Arnolda Janssena.
Teším sa na ďalšie stretnutie , kde podľa slov pátra Dušičku budeme môcť „dotankovať a isť ďalej“.
“ Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí“. Amen.


S úctou a láskou


Hanka

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie