Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Po našej návšteve v Grécku sme sa rozhodli začať priamo v Aténach.

V spoločnej modlitbe hľadáme odpoveď na Božie volanie byť v službe najzraniteľnejších medzi utečencami v Grécku. Už viete o nesmiernom utrpení, ktoré pretrváva kvôli mrazivým podmienkam v Európe. Preto ich volanie je ešte naliehavejšie.

 Súčasťou počiatočnej komunity v Grécku budú 4 sestry:

            Sr. Ada, Anna Lick (Rakúsko);

       Sr.  Rastislava, Adriana Kurajová (Slovensko)

                                                                                                Sr. Clara, Mincewati Silalahi (Španielsko-Portugalsko)

                                                                                                Sr. Preethi Silva, Preethi Apoline Silva (India Severovýchod)

Ďakujeme týmto štyrom sestrám za ich pripravenosť byť súčasťou tejto misie, ktorá je výzvou. Po našej návšteve v Grécku sme sa rozhodli začať priamo v Aténach.

Pokračujme v podporovaní gréckeho projektu spôsobom, akým môžeme a modlime sa za každú sestru, ktorá tam bude i v našom mene. O pokračovaní procesu  vás budeme priebežne informovať....                      sestry z Euro rady.